Reklama

Reklama

Sondaż: Większość Polaków uważa, że sprawy w naszym kraju idą w złym kierunku

Według 57 proc. Polaków sprawy w naszym kraju nie idą w dobrym kierunku, zdaniem 25 proc. podążają w dobrą stronę, a 18 proc. nie ma wyrobionej opinii na ten temat - wynika z czerwcowego sondażu TNS Polska.

W czerwcu odnotowano nieznaczne zmiany postaw. Odsetek pozytywnych ocen sytuacji w kraju utrzymał się na podobnym poziomie jak w maju - nastąpił wzrost o 1 punkt procentowy, zaś odsetek ocen negatywnych spadł o 3 punkty. Ponad połowa badanych (55 proc.) uważa, że polska gospodarka znajduje się w stanie kryzysu.

Przy czym 40 proc. ankietowanych jest zdania, że jest to lekki kryzys, a według 15 proc - gospodarka naszego kraju znajduje się w stanie głębokiego kryzysu. Przeciwnego zdania jest 37 proc. badanych, którzy oceniają, że polska gospodarka się rozwija. Zdaniem 33 proc. respondentów jest to jednak powolny rozwój. O dynamicznym rozwoju przekonane jest jedynie 4 proc. badanych. 8 proc respondentów nie ma jednoznacznego zdania i odpowiada "trudno powiedzieć".

Reklama

Obecne wyniki nie różnią się od tych uzyskanych w maju. Zarówno odsetek pozytywnych ocen polskiej gospodarki, jak i odsetek Polaków, którzy mają negatywne opinie na ten temat, nie zmieniły się.

48 proc. badanych: Zmian nie będzie

Niemal połowa badanych (48 proc.) uważa, że następne trzy lata nie przyniosą zmiany, jeśli chodzi o materialne warunki życia. 7 proc. nie ma jednoznacznego zdania na ten temat, a pozostali uważają, że w ciągu najbliższych trzech lat nastąpi zmiana warunków życia ludności. Co czwarty badany (25 proc.) uważa, że warunki życia zmienią się na lepsze, a jedna piąta badanych (20 proc.), że ulegną pogorszeniu.

W porównaniu do wyników z maja wskaźnik społecznego optymizmu nieco się zmienił. O 6 punktów procentowych spadł odsetek pesymistów przekonanych, że trzy nadchodzące lata przyniosą negatywne zmiany, natomiast o dwa punkty procentowe wzrósł odsetek osób, które uważają, że przyniosą one zmiany pozytywne. Brak zmian materialnych warunków życia ludności w naszym kraju w ciągu najbliższych trzech lat przewiduje o 2 punkty procentowe więcej respondentów niż w maju.

Ponad połowa Polaków: Znalezienie pracy jest trudne albo niemożliwe

Większość Polaków (59 proc.) jest zdania, że znalezienie pracy w Polsce jest trudne bądź w ogóle niemożliwe. Większość z tych osób (46 proc. ogółu) uważa, że trudno obecnie jest znaleźć jakąkolwiek pracę, a 13 proc. badanych uważa, że w ogóle nie można znaleźć zatrudnienia. Optymiści stanowią tu nieco ponad jedną trzecią społeczeństwa (36 proc.). Mimo to, jedynie trzech na stu Polaków (3 proc.) sądzi, że można bez większych kłopotów znaleźć dobrą pracę, a 33 proc. jest zdania, że pracę można znaleźć, ale niekoniecznie taką, jaką by się chciało.

W porównaniu z poprzednim miesiącem odsetek ocen pozytywnych spadł o 4 punkty procentowe, a odsetek opinii negatywnych wzrósł o 4 punkty procentowe.

TNS Polska przeprowadził badanie od 12 do 17 czerwca, na reprezentatywnej próbie 1015 osób w wieku powyżej 15 lat.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy