Reklama

Reklama

Sondaż TNS: Polacy źle oceniają rozwój sytuacji w kraju

49 proc. Polaków uważa, że sprawy w Polsce idą w złym kierunku, 31 proc. - że w dobrym - wynika z sondażu TNS Polska dotyczącego nastrojów Polaków. Najbardziej krytycznie sprawy w naszym kraju oceniają wyborcy Nowoczesnej, najlepiej - PiS.

W ocenie kierunku biegu spraw w kraju występują nie wielkie różnice między kobietami i mężczyznami. I tak 30 proc. mężczyzn uważa, że sprawy idą w dobrym kierunku, 49 proc., że w złym, a 21 proc. nie ma zdania. Z kolei 31 proc. kobiet ocenia, że sprawy idą w dobrym kierunku, 50 proc., że w złym, a 19 proc. nie ma zdania.

Najwięcej badanych(kobiet i mężczyzn), którzy negatywnie oceniają kierunek, w którym idą sprawy w Polsce jest wśród osób w wieku 40-49 lat (61 proc.). Z kolei najmniej krytycznych ocen było wśród badanych w wieku 15-19 lat (31 proc.). Najwięcej pozytywnych ocen kierunku, w którym idą sprawy w Polsce jest wśród osób w wieku 60 lub więcej lat (36 proc.).

Reklama

Z kolei, jeśli uwzględnić wykształcenie badanych to w każdej grupie (wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe, średnie i pomaturalne, licencjackie, wyższe) przeważają oceny negatywne nad pozytywnym, jeśli chodzi o kierunek podążania spraw w kraju.

Najwięcej negatywnych ocen było wśród osób z wykształceniem licencjackim, wyższym(60 proc.), najmniej zaś wśród osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym (48 proc.).

Podobnie przewaga osób negatywnie oceniających kierunek, w którym idą sprawy w naszym kraju występuje wśród badanych niezależnie od miejsca zamieszkania(wieś/miasto). Najwięcej negatywnych ocen jest wśród osób mieszkających w miastach do 20 tys. osób (63 proc.). Najmniej - 41 proc. - wśród osób mieszkających na wsi.

Najwięcej negatywnych ocen kierunku, w którym zmierzają sprawy w Polsce wskazali zwolennicy Nowoczesnej Ryszarda Petru (83 proc.- źle, 10 proc - dobrze). Najwięcej pozytywnych ocen było wśród zwolenników PiS (78 proc. - dobrze, 11 proc. - źle).

75 proc. zwolenników PO negatywnie oceniło kierunek, w którym idą sprawy w Polsce (16 proc. - dobrze), zaś wśród zwolenników Ruchu Kukiza - 39 proc. oceniło dobrze, a 36 źle kierunek, w którym idą sprawy w Polsce.

50 proc. Polaków jest zdania, że gospodarka naszego kraju znajduje się w kryzysie. Przy czym 41 proc. ankietowanych uważa, że jest to lekki kryzys; według 9 proc. gospodarka naszego kraju znajduje się w stanie głębokiego kryzysu.

W ocenie 39 proc. badanych polska gospodarka rozwija się, przy czym dla 37 proc. respondentów jest to powolny rozwój, a dla 2 proc. dynamiczny rozwój.

45 proc. Polaków twierdzi, że w ciągu najbliższych 3 lat nic się nie zmieni w Polsce pod względem materialnych warunków życia. 25 proc. uważa natomiast, że materialne warunki życia poprawią się, a 21 proc. sądzi, że ulegną pogorszeniu.

Według 58 proc. badanych znalezienie pracy w naszym kraju jest bardzo trudne lub niemożliwe, w tym 49 proc. uważa, że trudno obecnie jest znaleźć jakąkolwiek pracę w naszym kraju, a 9 proc., że w ogóle nie można znaleźć zatrudnienia.

Z kolei 37 proc. respondentów jest jednak zdania, że w Polsce można znaleźć zatrudnienie, w tym 3 proc. sądzi, że można bez większych kłopotów znaleźć dobrą pracę, a 34 proc. jest zdania, że pracę można znaleźć, ale niekoniecznie taką, jaką by się chciało.

Badanie "Nastroje społeczne Polaków" zostało przeprowadzone w dniach 5-11 lutego 2016 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1002 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat. Badanie przeprowadzoną metodą wywiadu bezpośredniego wspomaganego komputerowo.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy