Reklama

Reklama

Sondaż: Ponad połowa respondentów pesymistycznie o sprawach kraju

Sprawy w kraju nie idą w dobrym kierunku - uważa 51 proc. respondentów TNS; 49 proc. ankietowanych wyraża zaś pogląd, że polska gospodarka jest w kryzysie.

W listopadowym badaniu ośrodka 51 proc. respondentów wyraziło przekonanie, że sprawy kraju nie idą w dobrym kierunku. Optymizm wyraziło 29 proc. badanych, co piąty (20 proc.) nie miał zdania.

Blisko połowa ankietowanych, 49 proc., oceniła, że polska gospodarka jest w kryzysie - przy czym zdaniem 37 proc. to lekki kryzys, a według 12 proc. - głęboki.

W opinii 42 proc. uczestników badania polska gospodarka się rozwija, jednak 39 proc. respondentów oceniło, że jest to rozwój powolny. Dynamiczny rozwój gospodarki dostrzegło zaledwie trzech na stu ankietowanych; 9 proc. nie miało w tej kwestii zdania.

Reklama

Listopadowe wyniki pozostają na tym samym poziomie co uzyskane w październiku - podkreślił TNS. Ośrodek wskazał, że zarówno odsetek pozytywnych, jak i negatywnych ocen dotyczących gospodarki zmalał w porównaniu z poprzednim badaniem o jeden punkt procentowy.

Ośrodek zadał także pytania o prognozy zmian materialnych warunków życia. Niemal połowa badanych - 47 proc. - wyraziła przekonanie, że najbliższe trzy lata nie przyniosą zmian pod tym względem. Ponad jedna czwarta - 27 proc. - oczekuje poprawy, a blisko jedna piąta - 19 proc. - spodziewa się pogorszenia.

Osób przewidujących zmian na lepsze pod tym względem przybyło w porównaniu z październikiem o 3 punkty procentowe; o tyle samo wzrósł odsetek tych, którzy nie spodziewają się zmian. Odsetek tych, którzy przewidują pogorszenie, zmalał o 1 punkt.

W listopadzie TNS odnotował ujemne oceny netto dwóch wskaźników - oceny kierunku zmian kraju oraz stanu gospodarki. Dodatni był natomiast wskaźnik prognozy materialnych warunków życia.

Większość respondentów - 61 proc. - wyraziła przekonanie, że znalezienie pracy w Polsce jest trudne lub wręcz niemożliwe. Opinię, że o pracę trudno, wyraziło 49 proc. ogółu badanych, a przekonanie, że jest to w ogóle niemożliwe - 12 proc.

Ponad jedna trzecia ankietowanych - 36 proc. - była zdania, że można w Polsce znaleźć zatrudnienie, przy czym zdaniem 34 proc. jest to niekoniecznie praca, jaką by się chciało; 1 na 50 ankietowanych - 2 proc. - wyraził przekonanie, że bez kłopotów można znaleźć dobrą pracę. W porównaniu z badaniem z października zmiany ocen dotyczących możliwości znalezienia pracy nie przekraczają jednego punktu procentowego.

Badanie nastrojów społecznych TNS Polska przeprowadził 6-12 listopada br. na ogólnopolskiej reprezentatywnej 1027-osobowej próbie mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy