Reklama

Reklama

Sondaż. Polacy ocenili pracę prezydenta, premier i rządu

Pracę prezydenta Andrzeja Dudy dobrze ocenia 52 proc. badanych, a źle - 35 proc. - wynika z najnowszego sondażu Kantar Public. Respondenci są bardziej podzieleni w kwestii oceny pracy rządu Beaty Szydło - 44 proc. postrzega ją dobrze. Dokładnie taki sam procent badanych jest przeciwnego zdania.

Pracownia Kantar Public zapytała Polaków o ocenę działalności prezydenta, rządu i premier Beaty Szydło.

Z sondażu wynika, że praca prezydenta Andrzeja Dudy częściej oceniana jest dobrze (52 proc.) niż źle (35 proc.), przy czym odsetek ocen zdecydowanie złych (10 proc.) jest nieznacznie niższy niż odsetek ocen zdecydowanie dobrych (11 proc.). Co ósmy Polak (13 proc.) nie potrafi jednoznacznie ocenić działalności prezydenta.

W porównaniu z wynikami z poprzedniego miesiąca, ocena pracy Andrzeja Dudy niewiele się zmieniła. Obecnie o 2 punkty proc. mniej respondentów niż w październiku uważa, że prezydent dobrze wypełnia swoje obowiązki.

Reklama

Najlepiej wypełnianie obowiązków przez Andrzeja Dudę oceniają wyborcy PiS (95 proc. ocen pozytywnych) oraz osoby o prawicowych poglądach politycznych (77 proc.). Najgorzej działalność prezydenta Dudy oceniają osoby popierające Nowoczesną (73 proc. ocen negatywnych), a także Platformę Obywatelską (68 proc.) oraz badani o lewicowych (61 proc.) i centrolewicowych (57proc.) poglądach politycznych.

Podzieleni w kwestii premier

Bardziej podzieleni Polacy są w kwestii oceny pracy rządu Beaty Szydło. Według Kantar Public, niespełna połowa Polaków (44 proc.) dobrze ocenia działalność rządu, w tym jedynie 6 proc. uważa, że działa on zdecydowanie dobrze, a 38 proc., że raczej dobrze. Tyle samo badanych (44 proc.) źle wypowiada się o pracy rządu, przy czym 12 proc. zdecydowanie źle, a 32 proc. raczej źle. Co ósmy Polak (12 proc.) nie ma na ten temat wyrobionej opinii.

Pracownia wskazuje ponadto, że oceny rządu w listopadzie pogorszyły się w porównaniu do października.

Działalność rządu najlepiej oceniają wyborcy PiS (95 proc. ocen pozytywnych) oraz osoby o poglądach prawicowych (73 proc.). Najbardziej krytyczni w swojej ocenie są wyborcy Platformy Obywatelskiej (76 proc. ocen negatywnych) i Nowoczesnej (71 proc. ocen negatywnych), a także respondenci o poglądach centrolewicowych (73 proc.) i lewicowych (68 proc.).

Osoby, które deklarują, że interesują się polityką lepiej oceniają działalność rządu niż te, które nie interesują się polityką. Odsetek osób posiadających negatywną opinię rośnie wraz z poziomem wykształcenia respondentów.

Jeśli chodzi o premier Beatę Szydło, niemal połowa Polaków (48 proc.) pozytywnie ocenia pracę premier Beaty Szydło, natomiast 39 proc. wypowiada się na ten temat negatywnie. Pozostałe 13 proc. badanych nie ma sprecyzowanego zdania w tej sprawie. Odpowiedzi wyrażających zdecydowanie złą opinię jest o 3 punkty procentowe więcej niż tych zdecydowanie dobrych (14 proc. wobec 11 proc.). W porównaniu z wynikami z października ocena pracy premier Beaty Szydło w listopadzie utrzymuje się na podobnym poziomie.

Ludzie starsi cenią Szydło

Premier Szydło najwięcej ocen pozytywnych otrzymuje, podobnie jak rząd - od wyborców PiS (97 proc.) i osób o poglądach prawicowych (76 proc.). Największe poparcie i zadowolenie z pracy premier płynie ze strony osób starszych - 59 proc. osób w wieku 60 i więcej lat pozytywnie ocenia pracę Beaty Szydło.

Zdaniem ekspertki Kantar Public Agaty Zadrożnej, choć oceny pracy rządu Beaty Szydło są podzielone, to nie mają one wpływu na postrzeganie działalności samej premier, z której podobnie, jak przed miesiącem, zadowolona jest połowa Polaków. "W świetle tych wyników nie wydaje się, żeby wyborcy oczekiwali zmian w rządzie obejmujących zmianę premiera" - dodaje Zadrożna.

Podobnie jak w poprzednich miesiącach, najlepiej ocenianą instytucją władzy jest prezydent Andrzej Duda. Jego notowania pogorszyły się jednak nieco w porównaniu ze szczytem popularności z września. Jak zauważa ekspertka Kantar Public, prezydentowi nie szkodzi podkreślanie przez niego niezależności.

Reklama

Reklama

Reklama