Reklama

Sondaż: Polacy oceniają działalność prezydenta i parlamentu

​61 proc. osób ankietowanych w sierpniu przez CBOS dobrze ocenia pracę prezydenta Andrzeja Dudy, źle natomiast 30 proc. O działalności Sejmu pozytywnie mówi 37 proc., źle - 46 proc. Pracę Senatu dobrze ocenia 34 proc. ankietowanych. Przeciwnego zdania jest 40 proc.

Działalność prezydenta dobrze oceniło 61 proc. osób - o 3 punkty procentowe więcej niż w sondażu z lipca. Natomiast źle działania Andrzeja Dudy oceniło 30 proc. - o 1 punkt procentowy mniej niż poprzednio.

CBOS zauważa, że pozytywnie o o działalności głowy państwa wypowiadają się zwolennicy PiS, osoby o poglądach prawicowych i najbardziej zaangażowane w praktyki religijne. Natomiast negatywne opinie o działalności głowy państwa przeważają w elektoracie Lewicy i Koalicji Obywatelskiej, wśród ankietowanych o poglądach lewicowych, nieuczestniczących w praktykach religijnych, mieszkańców największych miast oraz najlepiej wykształconych.

Reklama

Lepsze notowania parlamentu

CBOS zauważa, że notowania parlamentu w sierpniu są lepsze, niż w lipcu, a w przypadku Sejmu są najlepsze od lutego 2008r. Pozytywnie pracę posłów oceniło w sierpniu 37 proc. - w porównaniu z ubiegłym miesiącem to wzrost o 5 punktów procentowych. Natomiast niezadowoleni z pracy Sejmu stanowią 46 proc. (spadek o 3 punkty procentowe).

CBOS wskazuje, że pozytywne opinie o pracy posłów przeważają nad negatywnymi przede wszystkim wśród respondentów zamierzających w najbliższych wyborach głosować na PiS, a także osób o prawicowych poglądach politycznych, najbardziej zaangażowanych w praktyki religijne, zwłaszcza wśród uczestniczących w nich kilka razy w tygodniu, wśród badanych w wieku 55-64 lata, mieszkańców wsi, respondentów deklarujących wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe oraz uzyskujących niskie dochody.

Z kolei głosy krytyki są zauważalnie częstsze niż przeciętnie wśród wyborców pozostałych uwzględnionych w analizie komitetów, szczególnie SLD i KO. Wyróżniają się pod tym względem ponadto ankietowani o lewicowych i - w mniejszym stopniu - centrowych poglądach politycznych, nieuczestniczący w praktykach religijnych lub robiący to sporadycznie, najlepiej wykształceni, mieszkający w dużych miastach, uzyskujący wysokie dochody, niezadowoleni ze swojej sytuacji materialnej oraz mający od 25 do 34 lat.

Według sondażu, działalność Senatu dobrze ocenia 34 proc. respondentów - to o 2 punkty procentowe więcej niż w lipcu, a krytykuje ją 40 proc. - mniej o 2 punkty procentowe niż w poprzednim sondażu.

PAP

Reklama

Reklama

Reklama