Reklama

Sondaż: Polacy najbardziej lubią Włochów i Czechów

Jak wynika z najnowszego sondażu CBOS, do najbardziej lubianych narodów przez Polaków należą Włosi, Czesi, Hiszpanie, Anglicy, Słowacy i Szwedzi.

Jak wynika z najnowszego sondażu CBOS, do najbardziej lubianych narodów przez Polaków należą Włosi, Czesi, Hiszpanie, Anglicy, Słowacy i Szwedzi.

  Spośród uwzględnionych w sondażu nacji, niechęć najczęściej deklarowana jest wobec Romów (58 proc. deklaracji niechęci), w drugiej kolejności wobec Rosjan (50 proc.), w trzeciej Rumunów (43 proc.) ankietowanych.

Według badań CBOS, co najmniej dwie piąte respondentów ma pozytywne nastawienie wobec Amerykanów, Francuzów i Węgrów (po 44 proc.), Holendrów i Niemców (po 43 proc.), Irlandczyków i Szwajcarów (po 42 proc.), Austriaków (41 proc.) oraz Japończyków (40 proc.). W tej grupie narodów najwięcej kontrowersji budzą Niemcy, do których niechęć deklarowana jest najczęściej (22 proc.).

Reklama

Blisko dwie piąte ankietowanych (po 39 proc.) ma przyjazny stosunek do Belgów, Chorwatów oraz Greków. Jak podkreśla CBOS, zaznaczyć należy, że wobec wszystkich wymienionych dotąd nacji sympatia deklarowana jest wyraźnie częściej niż niechęć.

Mniej więcej co trzeci badany wyraża sympatię do Ukraińców (36 proc.), Litwinów (34 proc.), Bułgarów i Gruzinów (po 32 proc.) oraz Estończyków (29 proc.). W tej grupie narodów nadal sympatia przeważa nad niechęcią, choć w przypadku Ukraińców przewaga ta jest niewielka (4 punkty procentowe). Według CBOS, należy zaznaczyć, że w tej grupie Ukraińcy budzą największe emocje, najrzadziej wyrażana jest wobec nich obojętność, częściej zaś sympatia lub niechęć.

W stosunku do pozostałych dziewięciu narodów uwzględnionych w sondażu przeważa niechęć. Przewaga ta jest relatywnie niewielka w przypadku takich nacji jak: Białorusini (1 punkt proc.), Chińczycy (2 punkty proc.), Żydzi (4 punkty proc.), Wietnamczycy (6 punktów proc.). Natomiast wyraźniejsza jest w stosunku do Turków (13 punktów proc.), Palestyńczyków (16 punktów proc.), Rumunów (22 punkty proc.), Rosjan (28 punktów proc.) czy też Romów (40 punktów proc.).

W ocenie CBOS, w ciągu ostatniego roku nastawienie do dwunastu narodów uwzględnionych w sondażu poprawiło się, wobec jednego zaś - Rosjan - uległo pogorszeniu (spadek wartości średniej o 0,25 proc.). Największe zmiany in plus dotyczą w stosunku do Niemców (wzrost wartości średniej o 0,25 proc.), Amerykanów (wzrost o 0,23 proc.), Japończyków (wzrost o 0,23 proc.), Anglików (wzrost o 0,22 proc.), Szwedów (wzrost o 0,19 proc.) oraz Włochów (wzrost o 0,19 proc.).

Jak podkreśla CBOS, niezmiennie od ponad dwudziestu lat naszymi ulubionymi sąsiadami są Czesi i Słowacy. Do najmniej lubianych od lat należeli natomiast Rosjanie, Ukraińcy oraz Białorusini.

Sondaż CBOS został przeprowadzony w dniach 8-14 stycznia br. na liczącej 1005 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

PAP

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy