Reklama

Reklama

Sondaż. Polacy coraz gorzej oceniają Kościół katolicki

Działalność Kościoła rzymskokatolickiego pozytywnie ocenia 49 proc. badanych, natomiast 41 proc. wypowiedziało się o niej z dezaprobatą - wynika z najnowszego badania CBOS. Oznacza to pogorszenie się ocen w stosunku do poprzedniego badania z marca 2020 roku.

Z sondażu wynika, że od poprzedniego pomiaru w marcu br. pogorszyły się opinie o działalności Kościoła rzymskokatolickiego. "Są one obecnie jednymi z najgorszych w ostatnim ćwierćwieczu" - wynika z danych CBOS.

We wrześniu działalność Kościoła katolickiego pozytywnie oceniło 49 proc., co oznacza spadek od poprzedniego badania w marcu o 8 punktów proc. Z dezaprobatą o tej działalności wypowiedziało się 41 proc. ankietowanych, czyli o 9 punktów proc. więcej niż w poprzednim sondażu.

Zwrócono uwagę, że "zbliżony rozkład ocen zarejestrowano w maju ubiegłego roku (po publikacji filmu Tomasza i Marka Sekielskich o pedofilii w polskim kościele)".

Reklama

Z sondażu CBOS wynika, że pozytywnymi ocenami działalności Kościoła katolickiego wyróżniają się przede wszystkim osoby zaangażowane w praktyki religijne (uczestniczące w nich przynajmniej raz w tygodniu), zwolennicy PiS, badani deklarujący prawicowe poglądy polityczne, a także respondenci najstarsi oraz mający wykształcenie podstawowe.

Niezadowoleni z działalności Kościoła katolickiego przeważają nad zadowolonymi wśród osób: niepraktykujących lub sporadycznie uczestniczących w praktykach religijnych, w gronie badanych identyfikujących się z lewicą lub politycznym centrum oraz wśród wyborców ugrupowań opozycyjnych, zwłaszcza Lewicy i KO, jak również wśród ankietowanych najlepiej wykształconych, mieszkających w dużych miastach i mających mniej niż 45 lat - wynika z sondażu CBOS.

CBOS przeprowadził sondaż w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Badanie zrealizowano w dniach od 7 do 17 września 2020 roku na próbie liczącej 1149 osób (w tym: 68 proc. metodą CAPI, 20,1 proc. - CATI i 11,9 proc. - CAWI). 

Reklama

Reklama

Reklama