Reklama

Reklama

Sondaż: Nieznacznie wzrastają notowania rządu i Morawieckiego

Poparcie dla rządu, postrzeganie wyników jego działalności i ocena pracy premiera. O to między innymi pytano respondentów w majowym sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej. Z najnowszego badania wynika, że poparcie dla polityki Mateusza Morawieckiego wzrosło o 2 punkty procentowe. Rośnie też liczba zwolenników rządu Zjednoczonej Prawicy, który pozytywnie ocenia 34 proc. badanych.

Jak podkreśla CBOS, w maju wzrosło nieco poparcie dla rządu. Do jego zwolenników zalicza się obecnie co trzeci badany - 34 proc. (o 3 punkty procentowe więcej niż w kwietniu). Przeciwnych rządowi jest 36 proc. respondentów (o 2 pp. mniej w stosunku do poprzedniego pomiaru). Grupa obojętnych wobec rządu zmniejszyła się z 28 do 26 proc. Odpowiedź "trudno powiedzieć" na pytanie o stosunek do rządu wybrało 4 proc. badanych (wzrost o 1 pp.).

Sondaż CBOS. Jak Polacy oceniają działania rządu?

Od kwietnia nieznacznie zmieniło się postrzeganie wyników działalności rządu. Negatywnie wyniki te ocenia 47 proc. ankietowanych (wzrost o 1 pp. w stosunku do kwietnia), 41 proc. ocenia je pozytywnie (wzrost o 1 pp.). 12 proc. respondentów, czyli o 2 pp. mniej niż w ubiegłym miesiącu, wybrało odpowiedź: "trudno powiedzieć".

Reklama

Jak podał CBOS, w ciągu ostatniego miesiąca nie zmieniły się istotnie oceny polityki gospodarczej rządu. Przekonanie, że prowadzona przez rząd polityka daje nadzieję na poprawę sytuacji gospodarczej, wyraża 34 proc. badanych (bez zmian w stosunku do kwietnia). Przeciwnego zdania jest z kolei 53 proc. ankietowanych (spadek o 1 pp). Natomiast 13 proc. (o 1 pp. mniej) wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć".

Wyższe notowania premiera Mateusza Morawieckiego

Według sondażu w maju poprawiły się też notowania premiera Mateusza Morawieckiego. Zadowolenie z faktu, że Morawiecki stoi na czele rządu, wyraża 40 proc. ankietowanych (o 2 pp. więcej niż w kwietniu), a dezaprobatę - 45 proc. (o 3 pp. mniej). Odpowiedź "trudno powiedzieć" wybrało 15 pp. badanych, o 1 pp. więcej niż przed miesiącem.

CBOS przeprowadził sondaż w dniach 2-12 maja na liczącej 1087 osób grupie, w tym 58,9 proc. metodą CAPI - wywiad bezpośredni z ankieterem, 28,7 proc. metodą CATI - wywiad telefoniczny, 12,4 proc. metodą CAWI - wypełnienie ankiety internetowej.

Reklama

Reklama

Reklama