Reklama

Reklama

Sondaż Kantar: Ponad połowa Polaków negatywnie ocenia sytuację w kraju

Ponad połowa respondentów, którzy wypowiedzieli się w majowym sondażu Kantar Public uważa, że sprawy w Polsce zmierzają w złym kierunku. 35 proc. uczestników badania ocenia sytuację pozytywnie, a 12 proc. nie ma zdania.

W porównaniu do wyników otrzymanych w kwietniu, o jeden punkt proc. zmniejszył się odsetek respondentów, którzy negatywnie oceniają kierunek biegu spraw, a o dwa punkty proc. wzrósł odsetek pozytywnie oceniających kierunek zmian. Odsetek niemających zdania zmniejszył się o jeden punkt proc.

Łącznie 68 proc. badanych jest zdania, że gospodarka w kraju znajduje się w stanie kryzysu, przy czym 46 proc. uważa, że jest to lekki kryzys, natomiast przekonanie o głębokim kryzysie wyraża 22 proc. Zdaniem 26 proc. badanych gospodarka rozwija się, w tym w ocenie 15 proc. jest to rozwój powolny, a według 11 proc. dynamiczny. Sześć proc. badanych nie ma sprecyzowanego zdania na ten temat.

Reklama

W porównaniu do wyników z kwietnia o pięć punktów proc. spadł odsetek badanych, którzy są zdania, że gospodarka jest w kryzysie. O pięć punktów proc. wzrósł natomiast odsetek badanych, którzy twierdzą, że polska gospodarka się rozwija. Odsetek badanych, którzy nie mają zdania na ten temat, nie zmienił się.

Pesymistyczne przewidywania

21 proc. ankietowanych jest zdania, że w ciągu najbliższych trzech lat materialne warunki życia w kraju nie zmienią się. 29 proc. badanych uważa, że nastąpi poprawa warunków życia, w tym 20 proc. ocenia, że nastąpi pewna poprawa, a dziewięć proc. że będzie ona wyraźna. 42 proc. respondentów wskazuje na pogorszenie obecnych warunków, przy czym 13 proc. uważa, że będzie znacznie gorzej, a zdaniem 29 proc. z nich nastąpi pewne pogorszenie. Osiem proc. nie ma opinii na ten temat.

W porównaniu do wyników z kwietnia zwiększył się o siedem punktów proc. odsetek badanych, którzy twierdzą, że w ciągu najbliższych trzech lat poprawią się materialne warunków życia. Zwiększył się też o dwa punkty proc. odsetek badanych przewidujących brak zmian. Odsetek badanych, którzy prognozują pogorszenie warunków życia, zmniejszył się o 11 punktów proc.

68 proc. ankietowanych uważa, że w naszym kraju bez większych problemów można znaleźć pracę. 57 proc. jest zdania, że pracę można znaleźć bez większych kłopotów, choć niekoniecznie taką, jaką by się chciało, a 11 proc. ocenia, że można bez większych kłopotów znaleźć dobrą pracę. 24 proc. respondentów pesymistycznie patrzy na rynek pracy: 22 proc. badanych uważa, że trudno jest znaleźć jakiekolwiek zatrudnienie, a dwa proc. pytanych sądzi, że znalezienie pracy w Polsce jest w ogóle niemożliwe. Osiem proc. ankietowanych ma problem z określeniem swojego stanowiska w tej sprawie.

Perspektywy zatrudnienia

W stosunku do wyników z kwietnia o dwa punkty proc. wzrósł odsetek osób deklarujących, że w Polsce można znaleźć pracę. O trzy punkty proc. spadł odsetek osób negatywnie odnoszących się do możliwości znalezienia pracy w Polsce. Procent badanych niemających na ten temat zdania wzrósł o jeden punkt proc.

"W maju nastroje poprawiły się nieco w porównaniu z kwietniem. Łagodzenie kolejnych restrykcji związanych z epidemią koronawirusa wyraźnie polepsza Polakom samopoczucie. Rezygnacja z ograniczeń w sferze działalności gospodarczej sprawia, że prognoza materialnych warunków życia ludności w perspektywie trzech lat jest znacznie bardziej optymistyczna, choć nadal więcej jest osób, które uważają, że pogorszy się ona, niż że poprawi. Z mediów płyną niepokojące wieści dotyczące rosnącej liczby osób bez pracy, jednak dwie trzecie Polaków nadal ocenia, że w naszym kraju łatwo jest znaleźć pracę" - tak wyniki badania skomentowała ekspertka Kantar Public Agata Zadrożna.

Poziom pesymizmu nienotowany od 2013 roku

"Najbardziej martwiła nas w maju sytuacja gospodarcza kraju. Obserwujemy tu poziom pesymizmu nienotowany od 2013 roku. Najwyraźniej wiara w gospodarcze odbicie i skuteczność ochrony oferowanej przedsiębiorcom przez tarcze antykryzysowe jest niewielka, choć i tak większa niż przed miesiącem" - dodała.

Według ekspertki ogólna ocena sytuacji w Polsce jest stosunkowo najmniej wrażliwa na sytuację epidemii. "Odsetek osób uważających, że sprawy w naszym kraju idą w dobrym kierunku, w zasadzie się nie zmienił. Grupę tę, tak jak wcześniej, stanowią głownie zwolennicy partii rządzącej. Jednocześnie trudności wywołane przez epidemię i zamieszanie wokół wyborów sprawiły, że spora część dotychczas obojętnych osób stwierdziła, że sprawy idą w złym kierunku" - napisała w komentarzu.

Badanie przeprowadzono w dniach 18-19 maja na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1000 mieszkańców Polski w wieku 15 lat i więcej. W związku z epidemią koronawirusa, badanie zostało przeprowadzone metodą wywiadu telefonicznego wspieranego komputerowo (CATI). 

Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL