Reklama

Sondaż: Czy sprawy kraju zmierzają w dobrym kierunku?

Wśród Polaków pesymistów jest nieco więcej niż optymistów - wynika z najnowszego sondażu Kantar Public.

39 proc. ankietowanych uważa, że sprawy w kraju zmierzają w dobrym kierunku, 43 proc., że w złym, a 18 proc. nie ma zdania na ten temat - wynika z przeprowadzonego na początku listopada sondażu Kantar Public, przekazanego we wtorek PAP.

W porównaniu do wyników z października, o 4 punkty procentowe zmniejszył się odsetek ocen pozytywnych (z 43 do 39 proc.), a zwiększył się odsetek osób negatywnie oceniających kierunek biegu spraw w kraju (o 7 pkt. proc.). O 3 pkt. proc. zmniejszył się odsetek osób niezdecydowanych.

Stan gospodarki

Jednocześnie ponad połowa Polaków (55 proc.) uważa, że polska gospodarka się rozwija. Przy czym niespełna połowa (47 proc.) uważa, że jest to rozwój powolny, a 8 proc. jest przekonanych o dynamicznym rozwoju gospodarki.

Reklama

Przeciwnego zdania jest 30 proc. ankietowanych. W ich ocenie gospodarka znajduje się w stanie kryzysu, przy czym 23 proc. ankietowanych jest zdania, że jest to lekki kryzys, a według 7 proc. - głęboki. 15 proc. Polaków nie ma zdania na ten temat.

W listopadzie, w porównaniu do poprzedniego miesiąca, o 7 pkt. proc. zmniejszył się odsetek osób, które uważają, że gospodarka znajduje się w stanie rozwoju (z 62 do 55 proc.). Zwiększył się odsetek osób, które sądzą, że gospodarka jest w kryzysie (z 24 do 30 proc.).

Warunki życia

34 proc. Polaków jest zdania, że w ciągu najbliższych trzech lat materialne warunki życia w Polsce się poprawią. O tym, że nic się nie zmieni, przekonanych jest 40 proc. badanych. Natomiast prawie jedna piąta (19 proc.) sądzi, że ulegną one pogorszeniu. 7 proc. Polaków nie ma zdania na ten temat.

W porównaniu do wyników z października zmniejszył się odsetek ocen pozytywnych (o 9 pkt. proc.), niewiele zwiększył się natomiast odsetek ocen negatywnych (o 1 pkt. proc). Zwiększył się również odsetek osób, które uważają, że w ciągu najbliższych trzech lat nic nie zmieni się pod względem warunków życia w Polsce (o 12 pkt. proc.).

Rynek pracy

Większość Polaków (69 proc.) uważa, że w Polsce można znaleźć pracę; 8 proc. ocenia, że można bez większych kłopotów znaleźć dobrą pracę, a 61 proc. jest zdania, że pracę można znaleźć, ale niekoniecznie taką, jaką by się chciało.

Jedna piąta Polaków (20 proc.) uważa jednak, że trudno jest obecnie znaleźć jakąkolwiek pracę w Polsce, natomiast 4 proc. sądzi, że znalezienie zatrudnienia w naszym kraju jest w ogóle niemożliwe.

W listopadzie, w porównaniu do poprzedniego miesiąca odsetek osób uważających, że w Polsce można znaleźć pracę, zmniejszył się o 1 pkt. proc., odsetek osób, które sądzą, że trudno jest znaleźć pracę, pozostał bez zmian.

Jak podkreśla Kantar Public stopa bezrobocia w Polsce od czerwca 2016 roku utrzymuje się na najniższym poziomie na przestrzeni ostatnich 25 lat. "Postrzeganie możliwości znalezienie pracy w Polsce również utrzymuje się na dość stałym, wysokim poziomie. Ogólnie rzecz biorąc, Polacy patrzą na rynek pracy raczej optymistycznie" - wskazano w wynikach sondażu.

Badanie przeprowadzono między 3 a 8 listopada na reprezentatywnej próbie 1063 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat techniką wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo.

PAP
Dowiedz się więcej na temat: sondaże

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy