Reklama

Reklama

Sondaż CBOS: Wybory wydarzeniem 2015 roku

Blisko połowa (48,8 proc.) Polaków za najważniejsze wydarzenie 2015 roku uznała wybory i ich rezultaty polityczne - wynika z sondażu CBOS. Polacy najczęściej mówili o wyborach prezydenckich i parlamentarnych łącznie, jednak 21,9 proc. z badanych nie doprecyzowała, które z nich mają na myśli.

Z kolei wśród tych, którzy dookreślili swoją odpowiedź, ważniejszym wydarzeniem w ubiegłym roku były wybory parlamentarne (17,1 proc.) niż prezydenckie (9,8 proc.).

Wśród innych wydarzeń, które badani wymienili jako najważniejsze, znalazły się różnego rodzaju wydarzenia sportowe (łącznie 1,7 proc. wskazań, w tym awans piłkarzy na Euro 2016 - 1,2 proc.). Dla 1,4 proc. Polaków w minionych dwunastu miesiącach istotne było przewodniczenie przez Donalda Tuska Radzie Europejskiej.

Jak podkreśla CBOS znikomy odsetek badanych (0,7 proc.) za ważną uznał kwestię imigrantów z Bliskiego Wschodu, których Polska miałaby przyjąć. W sondażu mówiono też o likwidacji OFE i innych sprawach z dziedziny gospodarki (0,5 proc.), o wydarzeniach sportowych (0,5 proc.), o rocznicach (0,4 proc. - m.in. związanych z pontyfikatem Jana Pawła II i rocznicą powstania warszawskiego) oraz o wydarzeniach kulturalnych (0,2 proc. - Konkurs Chopinowski, działalność Muzeum Historii Żydów Polskich).

Reklama

8,9 proc. respondentów stwierdziło, że żadne wydarzenie nie było na tyle istotne, by uznać je za najważniejsze w 2015 roku. 36,2 proc. badanych nie potrafiła wskazać żadnego takiego wydarzenia.

Zagrożenie terroryzmem

Za najważniejsze wydarzenie o charakterze międzynarodowym Polacy uznali ataki terrorystyczne i terroryzm ogólnie (13,5 proc.), dalsze 6,9 proc. respondentów wymieniło dokonany w Paryżu przez dżihadystów zamach.

Kolejnym - zdaniem CBOS - niewiele rzadziej wymienianym problemem na świecie, był masowy napływ do Europy imigrantów z rejonów objętych konfliktami zbrojnymi (15,8 proc.). Napływ ten był skutkiem m.in. wojny w Syrii, którą jako najważniejsze wydarzenie w skali globu, wymieniło 5,8 proc. badanych.

Wśród kolejnych istotnych wydarzeń na świecie, 3,9 proc. ankietowanych wymieniło problem tzw. państwa islamskiego (ISIS), a niewiele mniej osób (3,1 proc.) zwróciło uwagę na trwający konflikt na Ukrainie, w Donbasie i na Krymie. Ponadto Polacy wypowiadali się ogólnie o wojnie i konfliktach światowych (1,5 proc.), a także podkreślali znaczenie podpisanego ostatnio przez przywódców świata tzw. pakietu klimatycznego (1,4 proc.).

W 2015 roku żadnego istotnego wydarzenia w skali międzynarodowej nie potrafiło wskazać 47,2 proc. badanych, a kolejne 5,3 proc. stwierdziło, że nic takiego - co zasługiwałoby na miano wydarzenia roku - nie miało miejsca.

Procenty w ankiecie nie sumują się do 100, ponieważ badani mogli wymienić więcej niż jedno wydarzenie.

Sondaż CBOS przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 3-10 grudnia 2015 r. na liczącej 989 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy