Reklama

Reklama

Sondaż CBOS: Ponad połowa Polaków uważa, że kraj zmierza w złym kierunku

30 proc. Polaków jest zdania, że sytuacja w kraju zmierza w dobrym kierunku, natomiast ponad połowa - 53 proc., twierdzi, że w złym – tak wynika z najnowszego sondażu CBOS przeprowadzonego próbie liczącej 1131 osób.

CBOS wskazuje, że w kwietniu utrzymuje się przewaga ocen krytycznych sytuacji ogólnej, politycznej i gospodarczej w kraju.

Rośnie optymizm

Odnotowujemy pewien wzrost negatywnych ocen obecnej sytuacji politycznej w Polsce przy jednoczesnym wzroście optymizmu dotyczącego jej zmiany w perspektywie roku.

Wzrósł również optymizm w kwestii poprawy sytuacji gospodarczej. "Wciąż nieco ponad połowa Polaków dobrze ocenia sytuację swojej rodziny, choć w ciągu ostatniego miesiąca ubyło osób zadowolonych ze swojej sytuacji materialnej" - pokazało badanie CBOS.

Natomiast równomiernie wzrosły odsetki osób przewidujących poprawę swoich warunków materialnych w przeciągu roku, jak i tych przewidujących ich pogorszenie.

Reklama

W kwietniu oceny ogólnej sytuacji w kraju pozostają bardzo zbliżone do tych sprzed miesiąca. Wciąż 30 proc. Polaków uważa, że zmierza ona w dobrym kierunku, a ponad połowa (53 proc., spadek o 1 punkt procentowy), że w złym.

Wiek, wykształcenie i wiara

Wskazano, że oceny ogólnej sytuacji w Polsce są zależne przede wszystkim od sympatii politycznych respondentów. "Pozytywne oceny wyraźnie przeważają wśród zwolenników ugrupowań rządzących (Prawa i Sprawiedliwości, Solidarnej Polski i Porozumienia), przy czym od lutego obserwujemy pewien ich spadek (83 proc. w lutym wobec 80 proc. w marcu i 75 proc. w kwietniu). Wśród sympatyków ugrupowań opozycyjnych dominuje natomiast zdecydowanie przekonanie, że sytuacja w kraju zmierza w złym kierunku.

Sytuację w kraju częściej oceniają pozytywnie osoby starsze 50 proc. respondentów powyżej 65. roku życia wobec 13 proc. w grupie 18-24 lata), mieszkańcy mniejszych miejscowości (34 proc. na wsi wobec 20 proc. w największych miastach), a także osoby gorzej wykształcone (43 proc. wśród osób z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym wobec 19 proc. badanych z wykształceniem wyższym)

Z badania CBOS wynika, że jeśli chodzi o grupy społeczno-zawodowe, to najwięcej ocen pozytywnych obserwujemy wśród emerytów (51 proc.), natomiast najwięcej negatywnych wśród uczniów i studentów (80 proc.).

Oceny obecnej sytuacji kraju silnie warunkuje również ogólna orientacja polityczna - podczas gdy 53 proc. zwolenników prawicy uważa, że sytuacja w Polsce zmierza w dobrym kierunku, 84 proc. wyborców lewicy jest przeciwnego zdania.

Znaczenie ma tutaj również uczestnictwo w praktykach religijnych - 64 proc. osób biorących w nich udział kilka razy w tygodniu ocenia sytuację w kraju pozytywnie, podczas gdy 73 proc. badanych zupełnie niepraktykujących ocenia ją krytycznie.

Sytuacja polityczna

Istotne jest również to, jaką stację telewizyjną badani określają, jako swoje główne źródło informacji o wydarzeniach w kraju i na świecie. Wśród widzów telewizji publicznej dominują oceny pozytywne (75 proc. w przypadku widzów TVP Info). Z kolei osoby czerpiące informacje z innych źródeł oceniają sytuację Polski w przeważającej mierze krytycznie - w czym prym wiodą widzowie TVN 24 (85 proc. ocen negatywnych).

Od początku roku rośnie stopniowo odsetek badanych zakładających brak zmiany w tym zakresie (34 proc. wobec 32 proc. w marcu, 30 proc. w lutym i 28 proc. w styczniu).

Oceny sytuacji politycznej pogorszyły się w stosunku do tych sprzed miesiąca. O 3 punkty procentowe przybyło osób oceniających ją, jako złą (51 proc. wobec 48 proc. w marcu), a o 2 punkty spadł odsetek badanych uznających ją za dobrą (17 proc. wobec 19 proc. w marcu).

Sympatycy wszystkich partii opozycyjnych oceniają sytuację polityczną kraju w przeważającej mierze negatywnie.

W kwietniu odwrócił się natomiast utrzymujący od grudnia 2020 roku trend spadkowy dotyczący pozytywnych przewidywań sytuacji politycznej w Polsce - prognoz optymistycznych przybyło w tym miesiącu o 2 punkty procentowe (13 proc. wobec 11 proc. w marcu). Jednocześnie o 3 punkty procentowe spadł odsetek osób niespodziewających się zmiany w tym względzie (43 proc. wobec 46 proc. w marcu), a o 1 punkt spadł odsetek prognoz pesymistycznych (29 proc. wobec 30 proc. w marcu).

Poziom życia

Badania CBOS pokazują, że w kwietniu oceny sytuacji gospodarczej są minimalnie gorsze, niż w ubiegłym miesiącu. Wpływ na to w dużej mierze mają preferencje partyjne badanych, wiek, miejsce zamieszkania i wykształcenie. Spośród grup społeczno-zawodowych szczególnie pozytywnie oceniają go rolnicy (47 proc. ocen pozytywnych), a wyjątkowo negatywnie uczniowie i studenci (58 proc. ocen negatywnych).

W stosunku do marca wzrósł nieco odsetek prognoz optymistycznych dotyczących zmiany sytuacji gospodarczej kraju w perspektywie roku (23 proc. wobec 21 proc. w marcu). Prognozy pesymistyczne wciąż jednak przeważają i utrzymują się na niezmienionym poziomie (34 proc.).

Badania CBOS pokazało, że od drugiej połowy października 2020 roku oceny poziomu życia badanych nie ulegają większym zmianom. W porównaniu z ubiegłym miesiącem spadł natomiast odsetek osób zadowolonych ze swojej sytuacji materialnej (54 proc., spadek o 5 punktów), przybyło z kolei badanych oceniających ją, jako przeciętną (39 proc. wobec 36 proc. w marcu) i złą (8 proc. wobec 5 proc. w marcu).

Satysfakcja z poziomu życia swojej rodziny, a także z warunków materialnych swojego gospodarstwa domowego rośnie wraz z dochodami per capita.

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" zrealizowano w dniach od 8 do 18 kwietnia 2021 roku na próbie liczącej 1131 osób (w tym: 47,3 proc. metodą CAPI, 38,5 proc. - CATI i 14,2 proc. - CAWI).

Darmowy program - rozlicz PIT 2020

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy