Reklama

Reklama

Sondaż CBOS: Polacy ocenili sytuację w kraju

Centrum Badania Opinii Społecznej zapytało Polaków o ocenę sytuacji w kraju. 37 proc. ankietowanych uważa, że zmierza ona "w dobrym kierunku". Przeciwnego zdania jest 47 proc., a 16 proc. nie ma opinii.

"Oceny ogólnej sytuacji w kraju są bardzo podobne do tych sprzed miesiąca" - komentuje CBOS wyniki sondażu. W sierpniu zadowolenie wyrażało 38 proc. respondentów; niezadowolenie - 45 proc., a 17 proc. nie miało zdania.

CBOS podkreśla, że we wrześniu, tak jak w sierpniu, największa część ankietowanych wyraża niezadowolenie z sytuacji na krajowej scenie politycznej - 39 proc. Jako przeciętną określa ją ponad 36 proc., a zadowolenie deklaruje 18 proc. Opinii nie ma 7 proc.

Według badań, niemal identycznie jak przed miesiącem postrzegana jest także gospodarka kraju - dodaje CBOS. 42 proc. uważa, że jest ona przeciętna, 31 proc. ocenia ją pozytywnie, a 21 proc. jest z niej niezadowolonych.

Reklama

Od sierpnia nieznacznie poprawiły się oceny jakości życia ankietowanych. 57 proc. respondentów (wzrost o 4 punkty procentowe) deklaruje, że żyje się im dobrze. 37 proc. określa swą sytuację ani jako dobrą, ani złą. 6 proc. jest niezadowolonych.

Według sondażu, w ciągu miesiąca nieco wzrosło poczucie zagrożenia bezrobociem. Obecnie 68 proc. (spadek o 2 punkty procentowe) deklaruje pewność zatrudnienia, a 30 proc. (wzrost o 4 punkty) liczy się z możliwością utraty pracy.

Zdaniem CBOS najbardziej niezadowoleni z kierunku rozwoju sytuacji są respondenci o lewicowych poglądach politycznych, niepraktykujący religijnie, niezadowoleni ze swej sytuacji materialnej, bezrobotni. Ponadprzeciętnym zadowoleniem z sytuacji w kraju cechują się głównie osoby określające swe poglądy jako prawicowe; praktykujące religijnie, uzyskujące dochody 650-999 zł na głowę, emeryci oraz uczniowie i studenci.

W elektoratach partyjnych zadowolenie z rozwoju sytuacji w Polsce przeważa nad niezadowoleniem wyłącznie wśród zwolenników PiS - zaznacza CBOS. Ci, którzy chcą głosować na PO, Kukiz’15 i Nowoczesną - podobnie jak osoby, które nie zamierzają uczestniczyć w wyborach - najczęściej negatywnie wypowiadają się o kierunku zmian w Polsce, przy czym wyborcy N i PO są bardziej krytyczni niż pozostali.

"W ocenach ogólnej sytuacji w kraju oraz sytuacji na polskiej scenie politycznej dominuje krytycyzm, oceny sytuacji gospodarczej najczęściej są neutralne, zaś w wymiarze prywatnym przeważa zadowolenie. Jeżeli zaś chodzi o przewidywania na najbliższy rok, dominuje przekonanie, że zarówno w wymiarze publicznym, jak i prywatnym nic się zasadniczo nie zmieni" - podsumowuje CBOS.

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo 8-15 września na 981-osobowej reprezentatywnej próbie losowej dorosłych Polaków.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy