Reklama

Reklama

Sondaż CBOS. Polacy ocenili sytuację w kraju

W czerwcu ubyło pesymistycznych ocen sytuacji w kraju, przybyło respondentów, którzy nie mają zdania; nadal przeważa opinia, że sprawy idą w złym kierunku - informuje CBOS.

W czerwcu 51 proc. badanych oceniło, że sytuacja zmierza w złym kierunku - o 6 punktów procentowych mniej niż w maju. Respondentów, którzy uważają, że sytuacja zmienia się na lepsze, było w czerwcu 27 proc. (w maju 28). Odpowiedź "trudno powiedzieć" wybrało 22 proc. ankietowanych (o 7 pkt. proc. więcej niż przed miesiącem).

Od maja zwiększył się odsetek badanych negatywnie oceniających sytuację polityczną - od 47 do 51 proc., jako dobrą oceniło sytuację polityczną 9 proc. (w maju 10 proc.) ankietowanych. Według 35 proc. (poprzednio 38 proc.) jest ona "ani dobra, ani zła".

Reklama

Nie zmieniły się znacznie oceny sytuacji gospodarczej. Jako złą oceniła ją ponad jedna trzecia badanych - 35 proc. (w maju 37 proc.); jako dobrą blisko jedna czwarta - 24 proc. badanych (o 2 punkty więcej niż w maju). 38 proc. - bez zmian - oceniła ją neutralnie.

Stabilne są oceny poziomu życia badanych i ich rodzin - zauważa CBOS. Blisko połowa - 47 proc. - pytanych oceniła, że żyje im się dobrze, blisko dwie piąte - 39 proc. - że przeciętnie, co siódmy - 14 proc. - że źle.

Warunki materialne swojego gospodarstwa domowego dobrze oceniło 45 proc. ankietowanych, jako złe 11 proc. (spadek o 3 pkt proc.); zdaniem 44 proc. są one przeciętne.

Niemal jedna czwarta respondentów - 24 proc. (o 4 punkty więcej niż w maju) oceniła, że sytuacja w kraju poprawi się w ciągu najbliższego roku. Pogorszenia spodziewało się 16 proc. (mniej o 2 pkt. proc.) badanych. Blisko połowa - 48 proc. (w maju 53 proc.) zakładała, że sytuacja się nie zmieni.

Utrzymały się przewidywania dotyczące poziomu życia

Poprawy sytuacji politycznej spodziewała się w czerwcu niemal jedna czwarta respondentów - 24 proc. (wzrost o 5 pkt); pogorszenia 18 proc. (o 4 punkty więcej). Zdaniem 44 proc. (w maju 53 proc.) sytuacja polityczna pozostanie bez zmian.

Praktycznie nie zmieniły się oceny rozwoju sytuacji gospodarczej w Polsce. 24 proc. spodziewało się poprawy, 11 proc. pogorszenia, zdaniem 54 proc. pozostanie ona bez zmian.

Utrzymały się także przewidywania dotyczące poziomu życia. 23 proc. wyraziło przekonanie, że ich rodzinom będzie się żyło lepiej, 9 proc. że gorzej, 57 proc., że poziom życia ich i ich rodzin pozostanie bez zmian.

Minimalnie zmieniły się oceny prognozy rozwoju sytuacji w zakładach pracy. Co piaty - 22 proc. - wyraził nadzieję na jej poprawę, co jedenasty - 9 proc. - liczył się z jej pogorszeniem, zdaniem 59 proc. pozostanie ona bez zmian.

Nie zmieniły się też znacząco oceny sytuacji na lokalnych rynkach pracy. 45 proc. (wzrost o 2 pkt.) oceniło, że w ich miejscowości lub okolicy można znaleźć zatrudnienie; połowa - 51 proc. (spadek o 2 punkty) że tam, gdzie mieszkają, trudno o jakąkolwiek pracę lub o nią trudno. Spośród tych, którzy ocenili, że praca jest, 39 proc. zastrzegło jednak, że trudno o zajęcie odpowiednie.

Badanie z cyklu "Aktualne problemy i wydarzenia" Centrum Badania Opinii Społecznej przeprowadziło w dniach 11-17 czerwca na 1011-osobowej reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy