Reklama

Reklama

Sondaż CBOS: Polacy ocenili rząd Ewy Kopacz

Do zwolenników rządu zalicza się 32 proc. badanych, 34 proc. to przeciwnicy obecnego gabinetu, a 31 proc. deklaruje obojętność - wynika z październikowego sondażu CBOS. Zadowolonych z tego, że rządem kieruje Ewa Kopacz jest 36 proc. respondentów, niezadowolonych - 48 proc.

Grupa popierających rząd nie zmieniła się w porównaniu z sondażem z września, przeciwników jest więcej o 1 punkt proc., a obojętnych - o 1 punkt proc. mniej niż w ubiegłym miesiącu. Opinii o stosunku do rządu nie wyraziło w październiku 3 proc. ankietowanych (bez zmian).

Stosunek do rządu najsilniej określa orientacja polityczna. Zwolennicy rządu przeważają wśród osób deklarujących lewicowe (48 proc.) i centrowe poglądy polityczne (40 proc.). Wśród identyfikujących się z prawicą ponad połowę stanowią przeciwnicy obecnego rządu (54 proc.). Do zwolenników rządu zalicza się większość zdeklarowanych wyborców PO i sympatyków Nowoczesnej Ryszarda Petru oraz ponad połowa popierających Zjednoczoną Lewicę. Przeciwne mu są w większości osoby zamierzające oddać głos na PiS oraz na komitet wyborczy Kukiz’15.

Reklama

CBOS wskazuje, że pozytywnemu stosunkowi do rządu sprzyja niski poziom religijności (sporadyczny udział w praktykach religijnych bądź brak udziału) i odwrotnie - niechęć do rządu przeważa wśród osób systematycznie w nich uczestniczących, szczególnie u osób praktykujących kilkakrotnie w tygodniu (56 proc.).

Rząd cieszy się największym poparciem wśród starszych respondentów

Rząd cieszy się największym poparciem wśród starszych respondentów (40 proc. respondentów mających 65 lat i więcej) i mieszkańców największych miast. Najbardziej niechętni są mu najmłodsi respondenci, do 24 roku życia (42 proc.) oraz osoby źle oceniające swoje warunki bytowe (44 proc. przeciwników), a także średni personel i technicy (47 proc.) oraz bezrobotni (41 proc.)

Wyniki działalności rządu premier Kopacz od czasu objęcia przez nią rządów dobrze oceniło 37 proc. ankietowanych (1 pkt proc. mniej niż we wrześniu), źle - 46 proc. (3 punkty proc. mniej niż w poprzednim sondażu), zdania nie wyraziło 17 proc. badanych (2 punkty proc. mniej niż poprzednio).

CBOS zapytał też respondentów, czy, ich zdaniem, polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej. Tak uważa 33 proc. badanych (1 punkt proc. mniej niż we wrześniu), natomiast 53 proc. (1 punkt proc. więcej niż w poprzednim sondażu) jest zdania, że takiej perspektywy nie ma. 14 proc. badanych nie wyraziło opinii (bez zmian).

Zadowolonych z tego, że na czele rządu stoi Ewa Kopacz, 36 proc. badanych

Zadowolonych z tego, że na czele rządu stoi Ewa Kopacz, jest 36 proc. badanych (1 punkt proc. mniej niż we wrześniowym sondażu), niezadowolonych z tego jest 48 proc. (2 punkt proc. więcej niż poprzednio). Zdania nie wyraziło 16 proc. badanych (o 1 pkt proc. mniej).

Postrzeganie szefowej rządu różnicują oceny materialnych warunków życia badanych. Im są one lepsze, tym większa akceptacja obecnej premier.

Na stosunek do Ewy Kopacz w największym stopniu wpływa orientacja polityczna i światopoglądowa. Zadowolone z obecnej premier są przede wszystkim osoby deklarujące lewicowe poglądy polityczne (52 proc.). Niezadowolenie dominuje wśród badanych identyfikujących się z prawicą (65 proc.), a także wśród osób najczęściej praktykujących religijnie (72 proc.)

Ewę Kopacz jako premiera akceptuje zdecydowana większość sympatyków PO i Nowoczesnej Ryszarda Petru; zadowolenie z urzędującej premier przeważa też w elektoratach Zjednoczonej Lewicy i PSL. Zdecydowanie bardziej krytyczni w odbiorze premier są zdeklarowani wyborcy PiS oraz komitetu Kukiz’15. Osoby bez sprecyzowanych preferencji partyjnych oraz niegłosujące są podzielone w opiniach, ale nieco częściej wyrażają niezadowolenie niż aprobatę urzędującej premier.

Sondaż został przeprowadzony przez CBOS metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo w dniach 15-21 października 2015 r. na liczącej 1114 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy