Reklama

Reklama

Sondaż CBOS: Jak Polacy oceniają 2016 rok?

63 proc. badanych Polaków ocenia, że 2016 r. był dobry dla nich osobiście, 62 proc. dla ich rodziny, a 63 proc. dla ich zakładu pracy - wynika z badania Centrum Badania Opinii Publicznych.

Jak wynika z badań CBOS rok 2016 był lepiej oceniany niż 2015 r., który do tej pory był dla Polaków najlepszy pod względem osobistym i zawodowym. "Badani ocenili 2016 r. wyżej w każdym wymiarze i w niemal wszystkich przypadkach są to wyniki najwyższe od momentu rozpoczęcia pomiarów" - podkreślono w badaniu.

Prawie dwóch na pięciu badanych (38 proc.) uważa, że 2016 r. był dobrym rokiem dla Polski. Zaś tylko jeden na pięciu respondentów (19 proc.) dobrze ocenia ubiegły rok na świecie.

W sferze osobistej oceny 2016 roku zależą przede wszystkim od oceny własnej sytuacji materialnej - zadowoleni z własnego położenia oceniają go jako dobry dla ich rodzin i dla nich samych (po 81 proc.); niezadowoleni z własnej sytuacji twierdzą, że był to raczej zły (odpowiednio 42 proc. i 45 proc.) lub ani dobry, ani zły (po 38 proc.). Mijający rok lepiej oceniają także młodsi badani, osoby z wyższym wykształceniem i respondenci z gospodarstw domowych o najwyższych dochodach per capita.

Reklama

Sytuację w zakładzie pracy w minionym roku dobrze oceniają przede wszystkim pracownicy usług (73 proc.) oraz robotnicy niewykwalifikowani (71 proc.), a także osoby, które stosunkowo niedawno zaczęły pracę (69 proc. w grupie 18-24 lata i 76 proc. wśród badanych w wieku 25-34 lata). Zdecydowanie gorzej mijający rok oceniają rolnicy (51 proc. ocen pozytywnych).

Na ocenę 2016 r. w Polsce wpływają przede wszystkim poglądy polityczne. Ponad połowa zwolenników prawicy (57 proc.) uważa, że był to dobry okres. Podobnego zdania jest co czwarta osoba identyfikująca się z lewicą (25 proc.). Zdecydowanie lepiej minione dwanaście miesięcy oceniają też osoby religijne i bardziej zadowolone z własnej sytuacji materialnej.

Z kolei opinie o mijającym roku na świecie są zdecydowanie gorsze niż te dotyczące Polski. Jedna trzecia badanych (34 proc.) ocenia go źle.

W przyszłym roku będzie gorzej?

"Chociaż Polacy lepiej oceniają rok 2016 niż lata wcześniejsze, nie sprawia to, że bardziej optymistycznie patrzą w przyszłość. Przewidywania na 2017 r. są mniej pozytywne, niż obserwowane rok temu prognozy dotyczące 2016 r." - wskazali autorzy badania.

W sferze prywatnej dominuje przekonanie, że 2017 r. będzie taki sam jak 2016 r. Co dziesiąty respondent obawia się, że kolejny rok przyniesie pogorszenie jego sytuacji osobistej, rodzinnej lub zawodowej (odpowiednio 9 proc., 10 proc. i 11 proc.).

Około jednej trzeciej respondentów spodziewa się, że następne dwanaście miesięcy przyniesie poprawę dla Polski i świata (odpowiednio 36 proc. i 29 proc.). Co czwarty obawia się, że 2017 r. będzie gorszy dla Polski i świata od ubiegłego(odpowiednio 24 proc. i 21 proc.).

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face to face) wspomaganych komputerowo (CAPI) 1-11 grudnia 2016 r. na liczącej 1136 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne