Reklama

Reklama

​Sondaż CBOS: 45 proc. ankietowanych źle ocenia sytuację w kraju

Niespełna połowa ankietowanych przez CBOS (45 proc.) jest rozczarowana kierunkiem zmian zachodzących w kraju, ponad jedna trzecia (38 proc.) ocenia je pozytywnie, zaś 17 proc. badanych nie potrafiło zając stanowiska w tej kwestii - podają autorzy sierpniowego sondażu. Ankietowani wypowiedzieli się też o sytuacji na polskiej scenie politycznej. W większości ocenili ją jako złą lub przeciętną.

Postrzeganie ogólnej sytuacji w Polsce - jak podkreśla CBOS - zależy przede wszystkim od poglądów politycznych badanych oraz ich zaangażowania religijnego.

Niezadowoleni z kierunku rozwoju sytuacji w kraju są głównie respondenci o orientacji lewicowej (68 proc. opinii negatywnych) i centrowej (57 proc.) oraz niepraktykujący religijnie (66 proc.) lub praktykujący kilka razy roku (52 proc.). Ponadto krytyczne opinie nieco częściej niż inni wyrażają z jednej strony osoby niezadowolone ze swojej sytuacji materialnej (58 proc.), a z drugiej - osiągające najwyższe dochody per capita (53 proc.). W grupach zawodowych szczególnie krytyczni w ocenie sytuacji w kraju są pracownicy usług (58 proc. opinii negatywnych) oraz gospodynie domowe (55 proc.).

Reklama

W potencjalnych elektoratach partyjnych zadowolenie z rozwoju sytuacji w Polsce zdecydowanie przeważa nad niezadowoleniem jedynie wśród zwolenników PiS (81 proc wobec 9 proc.). Ci, którzy chcą głosować na PO, Nowoczesną oraz ruch Kukiz’15, podobnie jak osoby niezamierzające uczestniczyć w ewentualnych wyborach parlamentarnych lub niezdecydowane, czy wziąć w nich udział, najczęściej negatywnie wypowiadają się o kierunku zmian w Polsce, przy czym najbardziej krytyczni w swoich ocenach są wyborcy Nowoczesnej (10 proc. wobec 80).

W ocenie CBOS, w ciągu miesiąca nieznacznie i zarazem niejednoznacznie zmieniły się opinie na temat sytuacji politycznej w Polsce. Przybyło zarówno ankietowanych, którzy wyrażają niezadowolenie (o 4 punkty procentowe, do 40 proc.), jak i tych, którzy są nią usatysfakcjonowani (o 3 punkty procentowe, do 20 proc. ). Nieco ponad jedna trzecia respondentów sytuację na krajowej scenie politycznej ocenia jako przeciętną (35 proc., spadek o 6 punktów procentowych). 5 proc. ankietowanych nie miało na ten temat zdania.

W większości grup społeczno-demograficznych sytuacja na polskiej scenie politycznej postrzegana jest najczęściej jako zła lub przeciętna. Pozytywne opinie przeważają jedynie wśród osób o prawicowych poglądach politycznych (40 proc.) oraz praktykujących religijnie kilka razy w tygodniu (35 proc.).

Relatywnie częściej niż inni dobrze o sytuacji politycznej w Polsce wypowiadają się także respondenci praktykujący religijnie raz w tygodniu (28 proc. opinii pozytywnych), mający 65 lat i więcej (25 proc.), legitymujący się wykształceniem zasadniczym zawodowym (26), osiągający dochody per capita w przedziale 1400 zł - 1999 zł (26 proc.) oraz ci, których miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza 650 zł (25 proc.). W grupach społeczno-zawodowych sytuację polityczną nieco lepiej niż inni oceniają rolnicy (32 proc. opinii pozytywnych), bezrobotni (26 proc. i emeryci (25 proc.).

W potencjalnych elektoratach partyjnych zadowolenie z obecnej sytuacji politycznej w kraju wyrażają przede wszystkim zwolennicy PiS (53 proc. ocen dobrych), natomiast największym krytycyzmem w tym względzie - podobnie jak w ocenie ogólnej sytuacji w Polsce - cechują się sympatycy Nowoczesnej (59 proc. ocen negatywnych).

Według badań CBOS, w porównaniu z lipcem nie zmieniły się znacząco oceny kondycji gospodarczej kraju. Jedna trzecia badanych określa ją jako dobrą (32 proc.), a niespełna jedna piąta jest z niej niezadowolona (spadek o 2 punkty procentowe, do 19 proc.). Z kolei 43 proc. respondentów ocenia ją jako ani dobrą, ani złą, 6 proc. nie potrafiło wyrazić opinii w tej sprawie.

Jak wynika z badań CBOS, stabilne są też oceny poziomu życia badanych i ich rodzin. Nadal nieco ponad połowa respondentów (53 proc.) twierdzi, że im i ich rodzinom żyje się dobrze, dwie piąte (41 proc.) uważa, że przeciętnie, a co szesnasty (6 proc.), że źle.

W ocenie warunków materialnych gospodarstw domowych również nic się nie zmieniło. Połowa respondentów jest nimi usatysfakcjonowana (51 proc.), ponad dwie piąte określa je jako przeciętne (43 proc. , a co szesnasty jest z nich niezadowolony (6 proc.).

Jeżeli chodzi o opinie na temat kondycji zakładów pracy, to - według CBOS - od lipca minimalnie przybyło zarówno tych zatrudnionych, którzy uważają, że jest ona dobra (wzrost o 3 punkty procentowe, do 61 proc.), jak i tych, którzy są z niej niezadowoleni (wzrost o 2 punkty procentowe, do 13 proc.). Ubyło natomiast ankietowanych (z 30 proc. do 25 proc.), którzy sytuację firm, w których są zatrudnieni, określają jako przeciętną.

Sondaż CBOS został zrealizowany w dniach 17-25 sierpnia tego roku na liczącej 1033 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.


Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy