Reklama

Reklama

SN: Prezes Iwulski odwołał się od negatywnej opinii KRS

Prezes Sądu Najwyższego Józef Iwulski odwołał się w czwartek od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa - poinformował zespół prasowy SN. Sędzia Iwulski jest jednym z siedmiu sędziów, których oświadczenie o woli dalszego sprawowania urzędu zaopiniowano negatywnie.

Przed tygodniem KRS pozytywnie zaopiniowała oświadczenia o woli dalszego sprawowania urzędu po ukończeniu 65. roku życia złożone przez pięciu sędziów SN. Oświadczenia siedmiu sędziów, w tym prezesa Iwulskiego, zostały zaopiniowane negatywnie.

Odwołanie Iwulskiego - za pośrednictwem przewodniczącego KRS - zostało skierowane do Sądu Najwyższego.

Jak wskazał w tym odwołaniu sędzia Iwulski, zgodnie z ustawą o KRS "uczestnik postępowania może odwołać się do Sądu Najwyższego z powodu sprzeczności uchwały Rady z prawem, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej".

Reklama

Iwulski dodał, że wprawdzie "w sprawach indywidualnych dotyczących powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego SN odwołanie przysługuje do Naczelnego Sądu Administracyjnego". "Ten ostatni przepis nie znajduje jednak zastosowania, albowiem sprawa dotycząca wyrażenia opinii w przedmiocie dalszego zajmowania stanowiska sędziego SN nie jest 'sprawą dotyczącą powołania' na to stanowisko" - zaznaczył.

Jak ocenił w swym odwołaniu sędzia Iwulski, "KRS winna była odmówić zastosowania normy przewidującej, że sędzia SN, który ukończył 65. rok życia przed wejściem w życie ustawy o SN, przechodzi w stan spoczynku".

Ustawa o Sądzie Najwyższym

Zgodnie z ustawą o Sądzie Najwyższym, która weszła w życie 3 kwietnia, w trzy miesiące od tego terminu, czyli 3 lipca, w stan spoczynku przeszli z mocy prawa sędziowie SN, którzy ukończyli 65. rok życia. Mogą oni jednak dalej pełnić funkcję, jeśli w ciągu miesiąca od wejścia w życie nowej ustawy, czyli do 2 maja, złożyli stosowne oświadczenie i przedstawili odpowiednie zaświadczenia lekarskie, a prezydent RP wyrazi zgodę na dalsze zajmowanie stanowiska sędziego SN. Prezydent, przed wyrażeniem zgody na dalsze zajmowanie stanowiska, zasięga opinii KRS.

Kogo jeszcze dotyczą negatywne opinie?

Negatywne opinie - poza Iwulskim - Rada sformułowała w zeszłym tygodniu wobec sędziów: Jerzego Kuźniara, Stanisława Zabłockiego (ta trójka w swych oświadczeniach nie powołała się bezpośrednio na nową ustawę o SN lecz na konstytucję) oraz Marii Szulc, Anny Owczarek, Jacka Gudowskiego i Wojciecha Katnera.

Jak poinformowano w czwartek sędziowie Szulc, Owczarek i Katner złożyli do KRS wnioski o doręczenie uchwał dotyczących opinii co do ich oświadczeń wraz z uzasadnieniem tych uchwał. Zespół prasowy SN dodał, że wnioski te "zmierzają do zaskarżenia uchwał KRS dotyczących dalszego zajmowania stanowiska sędziego SN". 

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy