Reklama

Reklama

Smog wisi nad Polską. Najwyższy alert w kilku miastach

Wyjątkowo gęsty smog unosi się nad Polską i dusi mieszkańców. Główny Inspektorat Środowiska ostrzega, że w wielu regionach jakość powietrza określona została jako zła lub bardzo zła. Najgorsza sytuacja jest obecnie w sześciu województwach: małopolskim, dolnośląskim, śląskim, opolskim, łódzkim i mazowieckim. W Krakowie wprowadzono dziś darmową komunikację miejską. Na Śląsku można za darmo podróżować pociągami.

Aktualny stan powietrza w poszczególnych miejscowościach w Polsce możesz sprawdzić TUTAJ

Bieżące dane pomiarowe Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska można zobaczyć TUTAJ

Jako "bardzo zły" lub "zły" Główny Inspektorat Środowiska określa stan powietrza między innymi Warszawie, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Kielcach, Katowicach, Wrocławiu i w Rybniku, Szczecinie, Bydgoszczy i Grudziądzu.

Reklama

Mieszkańcy południowej i centralnej Polski, gdzie oddycha się dziś najgorzej, mogą pozazdrościć czystego powietrza mieszkańcom woj. lubuskiego, podlaskiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego i pomorskiego.Tam sytuacja jest obecnie najlepsza.

Zagraża nam przede wszystkim pył zawieszony w powietrzu PM10 i PM2,5.  Przypomnijmy, że dopuszczalna średnia dobowa norma emisji pyłu zawieszonego w powietrzu PM10 to 50 mikrogramów na metr sześcienny. Przekroczenie wartości progowej 200 mikrogramów na metr sześcienny musi być podane do publicznej wiadomości, z kolei przekroczenie 300 mikrogramów na metr sześcienny oznacza stan alarmowy. Należy wówczas ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu.

Dane dostępne są TUTAJ

W innych krajach europejskich poziom alarmowy jest znacznie niższy, ogłasza się go już przy 80-100 mikrogramach na metr sześcienny dla PM10. Gdyby obowiązywały u nas standardy brytyjskie czy francuskie, w polskich miejscowościach obowiązywałby permanentny stan alarmowy.

Jak powstaje smog?

Smog jest zjawiskiem atmosferycznym, powstającym głównie w wyniku dwóch czynników. Pierwszym są zanieczyszczenia powietrza, które wytwarzane są na co dzień: ze spalin samochodów, czy kotłów węglowych w domach jednorodzinnych.

Drugi czynnik - jak wskazują eksperci - to wyżowa, bezwietrzna pogoda. Pyły nie rozprzestrzeniają się wtedy do góry, tylko poziomo, czyli de facto, bez wiatru, stoją w miejscu.

W skład pyłu zawieszonego wchodzą m.in. siarka, metale ciężkie, silnie toksyczne chemiczne związki organiczne.

Maski przeciwpyłowe

Jeśli musimy wyjść z domu, warto zaopatrzyć się w maski przeciwpyłowe. Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza, czyli dzieci i młodzież poniżej 25. roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy, powinny: unikać długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń; ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni np. uprawianie sportu, czynności zawodowe zwiększające narażenie na działanie zanieczyszczeń, a osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty i stosować się do zaleceń lekarzy.

Darmowa komunikacja w Krakowie i na Śląsku

W związku z bardzo złym stanem powietrza w Krakowie wprowadzono darmową komunikację miejską.Z usługi można skorzystać na podstawie ważnego dowodu rejestracyjnego samochodu osobowego. Co istotne, dokument nie musi być wystawiony imiennie na osobę, która się nim legitymuje w trakcie kontroli biletów.

Usługa obowiązuje na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz w gminach sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego.

Dziś i jutro, za okazaniem dowodu rejestracyjnego samochodu oraz dokumentu potwierdzającego tożsamość, będzie można też za darmo podróżować pociągami Kolei Śląskich. Usługa jest dostępna dla kierowców i ich współpasażerów.

Reklama

Reklama

Reklama