Reklama

SLD: Edukacja seksualna od przedszkola do matury

W propozycji programowej SLD zaprezentowanej w sobotę podczas Rady Krajowej Sojuszu znalazły się m.in. edukacja seksualna od przedszkola do matury, kwota wolna od podatku w wysokości 24 tys. zł, powszechna opieka geriatryczna i prawo do przerywania ciąży do 12 tygodnia.

Wiceprzewodniczący SLD Wincenty Elsner podkreślił, że Sojusz postuluje wprowadzenie kwoty wolnej od podatku w wysokości 24 tys. złotych dla każdego obywatela. "Czyli w wysokości odpowiadającej kwocie rocznego minimalnego wynagrodzenia za pracę" - wyjaśnił. Jak podkreślił, powinno się także nałożyć podatek od "wielkich fortun", czyli, jak tłumaczył, "podatek od spadków i darowizn przekraczających 2 miliony zł w wysokości 2 proc., bez względu na pokrewieństwo ze spadkobiercą lub darczyńcą".

W programie Sojuszu znalazł się także pomysł wprowadzenia liniowego podatku dochodowego od osób fizycznych, ale tylko dla przedsiębiorców, którzy zatrudniają pracowników. "Dochody od osób fizycznych, które nie tworzą miejsc prac, a prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, powinny być opodatkowane tak samo, jak wszystkich innych obywateli" - przekonywał Elsner.

Reklama

Jego zdaniem, należy wprowadzić podatek od "spekulacyjnych transakcji finansowych (FTT)", "który z jednej strony przyniesie dodatkowe wpływy do budżetu, a z drugiej może ograniczyć szkodliwy dla rynków obrót niektórymi instrumentami finansowymi" mówił Elsner.

Z kolei wiceprzewodnicząca SLD Anna Mackiewicz przekonywała, że starzenie się społeczeństwa to jedno najważniejszych wyzwań stojących przed współczesnym państwem. Dlatego - jak zaznaczyła - SLD postuluje wprowadzenie powszechnej opieki geriatrycznej. "W Polsce na jedną osobę starszą przypada najmniej lekarzy geriatrów i łóżek geriatrycznych w UE, tymczasem opieka tego rodzaju jest najbardziej skutecznym sposobem leczenia seniorów" - stwierdziła.

W jej opinii należy wprowadzić też obowiązkowe ubezpieczenie pielęgnacyjne, na wzór ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, z którego finansowane byłyby usługi opiekuńcze w razie, gdy ubezpieczonego lub jego bliską osobę dotknie niesamodzielność.

SLD chce także, aby w polskim prawie znalazł się przepis o wdowiej emeryturze. Jak wyjaśniała Mackiewicz, chodzi o możliwość otrzymania po zmarłej osobie, pozostającej we wspólnym pożyciu, 80 proc. jej emerytury lub zachowania emerytury własnej wraz z prawem do otrzymania 50 proc. świadczenia osoby zmarłej.

W programie Sojuszu znalazł się postulat wprowadzenia powszechnego, przysługującego każdej osobie wykonującej pracę, w tym osobom zatrudnionym na tzw. umowach śmieciowych oraz samozatrudnionym prawa do zrzeszania się w związkach zawodowych. 

Działaczka SLD Edyta Parandyk zwróciła uwagę, że Sojusz chce również, aby pracownik zatrudniony m.in. na umowach śmieciowych miał prawo do wypoczynku, w tym powstrzymania się od aktywności zawodowej z zachowaniem wynagrodzenia.

Rzeczniczka prasowa Sojuszu Anna-Maria Żukowska uważa, że w Polsce należy wprowadzić, uzależnione wyłącznie do decyzji kobiety, prawo do przerywania ciąży do 12 tygodnia. "Przerywanie ciąży po 12 tygodniu ciąży, w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia kobiety albo ciężkich wad płodu" - podkreśliła.

Jej zdaniem powinno wprowadzić się refundację antykoncepcji od 15 roku życia. "Należy też wprowadzić edukację seksualną od przedszkola do matury. Obowiązkową edukację, wolną od ideologicznych nacisków, koncentrującą się na przekazaniu rzetelnej wiedzy o seksualności i zdrowiu człowieka" - zwróciła uwagę rzeczniczka.

Z kolei według Joanny Senyszyn należy wprowadzić w Polsce swobodny, bazujący wyłącznie na wiedzy medycznej, dostęp do badań prenatalnych. "Każda kobieta ma prawo do pełnej wiedzy o stanie ciąży i możliwych zagrożeniach dla płodu oraz dla niej samej, które nie może być ograniczane z powodów religijnych lub światopoglądowych"- podkreśliła Senyszyn.

PAP

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy