Reklama

Słabsze oceny dla prezydenta, premier i rządu. Najnowszy sondaż

Od stycznia oceny prezydenta, premier i rządu pogorszyły się - wynika z najnowszego sondażu TNS Polska. 59 proc. Polaków dobrze ocenia pracę prezydenta, a 31 proc. źle. O pracy premier złe zdanie ma 50 proc. badanych, a dobre - 31 proc. Rząd ma 64 proc. przeciwników i 24 proc. zwolenników.

59 proc. respondentów uważa, że prezydent Bronisław Komorowski dobrze wypełnia swoje obowiązki, przy czym zdecydowanie dobrze ocenia prezydenta 13 proc. badanych. Niezadowolone z pracy głowy państwa jest 31 proc. badanych; zdecydowanie źle ocenia jego pracę 8 proc. Co dziesiąty Polak (10 proc.) nie ma jednoznacznej opinii na temat pracy Bronisława Komorowskiego i udziela odpowiedzi "trudno powiedzieć".

W porównaniu z wynikami ze stycznia ocena pracy prezydenta pogorszyła się - odsetek ocen pozytywnych spadł o 6 punktów procentowych, a odsetek ocen negatywnych wzrósł o 8 punktów.

Reklama

31 proc. ankietowanych pozytywnie ocenia pracę Ewy Kopacz, przy czym 3 proc. osób jest zdecydowane w swych pozytywnych opiniach. Połowa Polaków (50 proc.) jest niezadowolona z pracy Ewy Kopacz, przy czym 15 proc. stanowią zdecydowanie niezadowoleni. Jedna piąta uczestników badania (19 proc.) nie ma określonej opinii na ten temat.

W lutym ocena pracy premier pogorszyła się w stosunku do tej sprzed miesiąca - odsetek ocen pozytywnych spadł o 4 punkty procentowe, natomiast ocen negatywnych wzrósł o 10 pkt proc. O 6 punktów procentowych spadła liczba osób niezdecydowanych.

24 proc. ankietowanych dobrze ocenia działalność rządu, z czego 1 proc. wypowiada się na jego temat zdecydowanie pozytywnie. Przeciwnego zdania jest 64 proc. badanych, z czego 16 proc. mówi o pracy rządu zdecydowanie źle. 12 proc. nie posiada jednoznacznej opinii o pracy urzędującego gabinetu.

W porównaniu z poprzednim miesiącem, ocena obecnego rządu pogorszyła się - odsetek ocen pozytywnych spadł o 4 punkty procentowe, a odsetek ocen negatywnych wzrósł o 5 punktów procentowych. O jeden punkt procentowy spadła liczba osób niezdecydowanych (z 13 proc. do 12 proc.).

Badanie przeprowadzono w dniach 13 - 18 lutego na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1000 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat.

PAP

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy