Reklama

​SG: Od czwartku tymczasowe przywrócenie kontroli granicznej

Od czwartku 22 listopada w związku z organizowanym w Katowicach grudniowym szczytem klimatycznym COP24 na granicy wewnętrznej do 16 grudnia tymczasowo zostanie przywrócona kontrola graniczna - podała Straż Graniczna.

W związku z tym granicę z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją będzie można przekraczać tylko w 264 wyznaczonych miejscach. Kontrole będą również prowadzone w portach morskich i na lotniskach.

Jak przypomniała w poniedziałkowym komunikacie rzecznik komendanta Śląskiego Oddziału Straży Granicznej im. nadkom. Józefa Bocheńskiego major SG Katarzyna Walczak, przywrócenie kontroli nie oznacza powrotu przejść granicznych i szlabanów.

"Kontrola realizowana będzie przez patrole Straży Granicznej z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu, czyli mobilnych terminali i tzw. schengenbusów. Pojazdy te mają wyposażenie umożliwiające funkcjonariuszom Straży Granicznej przeprowadzenie kontroli granicznej poza przejściem granicznym" - wyjaśniła Walczak.

Reklama

Granicę wewnętrzną będzie można przekraczać tylko w wyznaczonych miejscach. Na granicy lądowej takich miejsc będzie w sumie 264: na granicy z Czechami - 142, ze Słowacją - 62, z Niemcami - 48 i z Litwą - 12 (pełna lista jest w załączniku do rozporządzenia szefa MSWiA z 18 października ws. przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej).

Walczak zaznaczyła, że w zasięgu terytorialnym Śląskiego Oddziału Straży Granicznej wyznaczono 99 miejsc, w których można będzie przekraczać granicę (62 w woj. śląskim i 37 w woj. opolskim).

Kontrolowane będą tylko osoby wjeżdżające do Polski. Kontrola prowadzona będzie w sposób wyrywkowy, a działania dostosowane do ewentualnego zagrożenia. Osoby i pojazdy do kontroli będą typowane na podstawie analizy ryzyka i informacji przekazywanych przez służby sąsiednich państw. W razie ustalenia osób mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego wydawane będą decyzje o odmowie wjazdu do Polski.

Wszyscy odwiedzający w tym czasie Polskę powinni być przygotowani na konieczność okazania dokumentów i zezwolić na sprawdzenie pojazdu, którym podróżują.

W czasie tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej obywatele Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i innych państw, które nie należą do UE, ale na podstawie umów zawartych z UE korzystają z prawa do swobodnego przemieszczania, mogą wjechać do Polski na podstawie ważnego dowodu osobistego lub paszportu.

Obywatele państw trzecich muszą spełnić warunki wjazdu określone w przepisach i mieć paszport oraz wizę, jeśli jest wymagana. Lista państw, których obywatele mogą podróżować do Polski bez wiz, jest dostępna na stronie polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Straż Graniczna ma już doświadczenie z tymczasowo przywracaną kontrolą graniczną. Tak było już na polskiej granicy podczas Euro 2012, szczytu klimatycznego w listopadzie 2013 r., Światowych Dni Młodzieży i szczytu NATO w 2016 r. Przedstawiciele SG akcentują, że działania z tym związane nie powodują istotnych utrudnień na drogach przecinających granicę.

Blisko dwutygodniowy szczyt COP24 odbędzie się w Katowicach od 2 do 14 grudnia br. Jego miejscem będzie kompleks Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach i przylegającej hali widowiskowej Spodek - wraz z okolicznym wydzielonym terenem.

W trakcie szczytu COP24 planowane jest przyjęcie pełnego pakietu wdrażającego porozumienie paryskie. To pierwsza w historii międzynarodowa umowa, która zobowiązuje wszystkie państwa świata do działań na rzecz ochrony klimatu. Pakiet wdrażający umożliwi realizację porozumienia. 

PAP

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy