Reklama

Reklama

Senat zadecydował w sprawie kluczowych ustaw

Senat przyjął bez poprawek ustawy o ujawnieniu majątków rodzin najważniejszych urzędników państwowych i o lotach najważniejszych osób w państwie.

Za nowelizacją ustawy o majątkach rodzin urzędników państwowych - bez poprawek - głosowało 52 senatorów, 14 było przeciw, trzech wstrzymało się od głosu.

Tym samym senatorowie zdecydowali o odrzuceniu 12 poprawek, zgłoszonych podczas środowej debaty przez senatora PO Sławomira Rybickiego. Według niego poprawki miały ustawę "ucywilizować" i ograniczyć zakres podawanych w oświadczeniu informacji o sytuacji majątkowej dzieci własnych, dzieci małżonka, dzieci przysposobionych do przypadków, w których dzieci pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą zobowiązaną do złożenia oświadczenia.

Reklama

Ustawa w sprawie jawności majątku rodzin najważniejszych urzędników państwowych, której projekt powstał w kancelarii premiera, została uchwalona przez Sejm 11 września. 

Przepisy zakładają, że m.in. premier, ministrowie, posłowie, posłowie do PE, senatorowie, prezesi: Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i Sądu Najwyższego, a także osoby stojące na czele innych instytucji państwowych będą zobowiązane do umieszczania w oświadczeniu majątkowym informacji o majątku osobistym małżonków, dzieci i osób pozostających we wspólnym pożyciu. Zgodnie z nowelizacją obowiązek złożenia takiego oświadczenia majątkowego dotyczy w sumie blisko 30 różnych urzędników, w tym marszałków i wicemarszałków Sejmu i Senatu, prezesów Najwyższej Izby Kontroli i Narodowego Banku Polskiego, sekretarzy i podsekretarzy stanu, przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, wojewodów, prezesów zarządów: Narodowego Funduszu Zdrowia, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Agencji Mienia Wojskowego, Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Loty najważniejszych osób w państwie

Senat nie zaproponował też poprawek do ustawy o lotach najważniejszych osób w państwie. Reguluje ona, jakie loty mają status HEAD i kto może znajdować się na pokładzie rządowych samolotów wraz z najważniejszymi osobami w państwie.

Ustawa precyzuje też, kto jest odpowiedzialny za prowadzenie Centralnego Rejestru Lotów.

Za ustawą - bez poprawek - opowiedziało się 55 senatorów, 12 było przeciw, czterech wstrzymało się od głosu.

Zgodnie z ustawą, każdy lot prezydenta będzie lotem "wykonywanym w misji oficjalnej". W lotach prezydentowi będą mogli towarzyszyć członkowie rodziny oraz inne zaproszone przez prezydenta osoby. Natomiast lotem w misji oficjalnej premiera oraz marszałków Sejmu i Senatu będzie tylko lot "odbywany w celu realizacji zadań bezpośrednio związanych z pełnioną funkcją".

Ustawa precyzuje także listę osób, które mogą towarzyszyć najważniejszym osobom w państwie w trakcie lotu. Według przepisów na pokładzie samolotu mogą znajdować się członkowie delegacji - zaproszeni posłowie, senatorowie, przedstawiciele władz publicznych oraz eksperci; osoby zapewniające obsługę techniczną, medyczną lub organizacyjną; a także dziennikarze.

Zgodnie z ustawą, w przypadku wystąpienia wątpliwości związanych z lotami marszałków Sejmu i Senatu, szef KPRM będzie występować o ich wyjaśnienie. Jeśli takie wątpliwości nie zostaną w wyznaczonym czasie wyjaśnione, szef KPRM będzie zobowiązany do powiadomienia szefów kancelarii Sejmu lub Senatu o braku możliwości organizacji takiego lotu. 

Pozostałe ustawy

Senat podczas czwartkowego posiedzenia przyjął także ustawy:

- nowe Prawo zamówień publicznych, 

- nowelizacja ustawy o Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych,

- ustawa o pracy na statkach rybackich, 

- ustawa o tworzeniu i aktualizacji map hałasu, 

- ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, 

- ustawa uchylająca specjalny podatek węglowodorowy, 

- nowela Prawa farmaceutycznego w sprawie zabezpieczeń na opakowania leków, 

- nowela ustawy o transporcie kolejowym.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy