Reklama

Reklama

Senat za przeniesieniem rejestrów państwowych z MSWiA do resortu cyfryzacji

Senat nie zgłosił w nocy ze środy na czwartek poprawek do nowelizacji ustawy o działach administracji rządowej, które zakładają, że nadzór nad najważniejszymi rejestrami państwowymi - m.in. PESEL, dowodów osobistych i paszportów - zostanie przeniesiony z MSWiA do resortu cyfryzacji.

Za przyjęciem ustawy bez poprawek opowiedziało się 86 senatorów, nikt nie był przeciw, jeden senator wstrzymał się od głosu.

Jednocześnie większość senatorów negatywnie odniosła się do propozycji poprawek złożonych m.in. przez senatora PO Waldemara Sługockiego. Przewidywały one m.in., by nowe przepisy weszły w życie nie 1 stycznia 2016 r., ale po upływie 14 dni od ich ogłoszenia. Inna poprawka przewidywała wydłużenie - z 2 do 14 dni - terminu, w jakim pracodawca musi poinformować pisemnie członków korpusu służby cywilnej (zatrudnionych w urzędach realizujących dotychczas zadania MSWiA, których obejmą nowe przepisy) o zmianach, jakie mają nastąpić w zakresie ich stosunku pracy.

Reklama

Uchwalone dzień wcześniej przez Sejm zmiany w ustawie o działach administracji rządowej dotyczą rejestru PESEL, Rejestru Dowodów Osobistych, Rejestru Stanu Cywilnego, Centralnej Ewidencji Wydanych i Unieważnionych Dokumentów Paszportowych oraz ewidencji pojazdów, ewidencji kierowców oraz ewidencji posiadaczy kart parkingowych.

Pomysłodawcami noweli byli posłowie PiS, którzy uzasadniali ją tym, że rejestry te są podstawowymi zbiorami danych osobowych o obywatelach i cudzoziemcach. "Z uwagi na wzrost zagrożeń dla systemów teleinformatycznych, wskazać należy na sprawy cyberbezpieczeństwa oraz brak na poziomie rządowym podmiotu koordynującego sprawy ochrony danych osobowych" - podkreślali.

Argumentowali także, że "stworzenie możliwości dalszej informatyzacji usług w oparciu o rejestry wymaga objęcia tego procesu koordynacją ze strony ministra właściwego do spraw informatyzacji".

W kompetencjach MSWiA pozostają zadania związane z personalizacją oraz wydawaniem dokumentów tożsamości umożliwiających przekraczanie granic i pobyt na terytorium innych państw.

"Specyfika oraz charakter udostępniania jednostkowych danych przemawiają za tym, aby zadanie to było wykonywane także przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, pomimo przekazania ministrowi cyfryzacji zadania związanego z udostępnianiem danych z rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych" - wskazywali.

Nowelizacja ma wejść w życie 1 stycznia 2016 roku. Teraz trafi do podpisu prezydenta

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje