Reklama

​Senat rozpoczął posiedzenie

W środę po godz. 11. Senat rozpoczął posiedzenie. Zajmie się m.in.: ustawą o działaniach antyterrorystycznych, nowelizacją ustawy o OZE oraz zmianami w Prawie łowieckim i w ustawie o działalności leczniczej.

Senat rozpoczął posiedzenie od projektu uchwały z okazji 75. rocznicy śmierci Ignacego Jana Paderewskiego.

Następnie senatorowie zajmą się m.in. ustawą o działaniach antyterrorystycznych, która według PiS oznacza "zero tolerancji dla terrorystów", a zdaniem opozycji są w niej przepisy naruszające prawa obywatelskie. Podstawowym celem ustawy - według rządu - ma być podniesienie efektywności działania polskiego systemu antyterrorystycznego, przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa obywateli.

Głównym koordynatorem polityki antyterrorystycznej i osobą odpowiedzialną za zapobieganie zdarzeniom o charakterze terrorystycznym, zgodnie z ustawą, będzie szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Minister spraw wewnętrznych i administracji będzie odpowiadał za przygotowanie do takich zdarzeń, reagowanie w przypadku ich wystąpienia oraz odtwarzanie zasobów przeznaczonych do reagowania na nie.

Reklama

Ustawa określa zasady m.in. wprowadzania stopni alarmu terrorystycznego - przy trzecim i najwyższym, czwartym - minister spraw wewnętrznych będzie mógł zarządzić zakaz zgromadzeń publicznych lub imprez masowych - sam albo na wniosek szefa ABW lub komendanta głównego policji.

W ustawie przewidziano także prowadzenie przez szefa ABW wykazu osób, które mogą mieć związek ze zdarzeniami o charakterze terrorystycznym. Aby skutecznie uniemożliwić finansowanie terroryzmu, szef ABW uzyska dostęp m.in. do informacji i danych objętych tajemnicą bankową.

Senat zajmie się też ustawą o działalności leczniczej.

Zakłada ona zahamowanie niekontrolowanego przez państwo procesu zbywania udziałów i akcji w szpitalach. Pozwoli także samorządom kupować świadczenia opieki zdrowotnej dla swoich mieszkańców na takich samych zasadach, jak NFZ kontraktuje je dla wszystkich ubezpieczonych. Aby nie doszło do podwójnego finansowania tych samych świadczeń - przez NFZ i samorząd - dopuszczono finansowanie przez samorząd jedynie tzw. nadlimitów.

Zgodnie z nowelą, w przypadku wystąpienia ujemnego wyniku finansowego w SPZOZ ma on pokryć stratę netto we własnym zakresie (przez zmniejszenie funduszu zakładu). Jeśli to nie wystarczy, wówczas podmiot tworzący będzie zobowiązany do pokrycia pozostałej części, jednak nie więcej niż do wysokości wynikającej z sumy straty netto i kosztów amortyzacji. Gdy szpital nie będzie w stanie samodzielnie pokryć straty netto, wówczas możliwa będzie jego likwidacja.

Senat zajmie się też nowelizacją ustawy o OZE. Przepisy te określą na nowo zasady wsparcia rozwoju energii ze źródeł odnawialnych. Nowela jest kolejną zmianą ustawy o wsparciu odnawialnych źródeł energii; ma pozwolić uzyskać do 2020 r. 15-proc. udział energii odnawialnej w całkowitym zużyciu energii, co wpisuje się w politykę energetyczną Unii Europejskiej.

W porządku obrad są też zmiany w szacowaniu i wypłacie odszkodowań za szkody łowieckie. Według nowelizacji Prawa łowieckiego szacowaniem szkód łowieckich mają się zajmować wojewodowie, a nie - jak do tej pory - sami myśliwi. Do funduszu, z którego mają być wypłacane odszkodowania, dokładać ma także państwo.

Ponadto senatorowie zajmą się ustawą odraczającą do 1 stycznia 2017 r., wejście w życie ustawy o administracji podatkowej oraz nowelą ustaw o świadczeniach rodzinnych oraz o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów; wysłuchają też informacji o działalności Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. 

PAP

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy