Reklama

Reklama

Senat podjął decyzję w sprawie prezydenckiego wniosku

Senat nie wyraził zgody na zarządzenie przez prezydenta Andrzeja Dudę konsultacyjnego referendum ogólnokrajowego ws. zmian w konstytucji.

Podczas ponad sześciogodzinnej debaty plenarnej nad projektem postanowienia o zarządzeniu referendum wątpliwości ws. inicjatywy prezydenta zgłaszali zarówno senatorowie PO jak i PiS.

W czasie przerwy odbyły się posiedzenia obu klubów. W spotkaniu senatorów Platformy wziął udział zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha.

We wtorek senacka komisja ustawodawcza nie zarekomendowała wyrażania przez Senat zgody na zarządzenie przez prezydenta referendum ws. zmian w konstytucji.

Prezydent zaproponował, by w referendum padło 10 pytań, m.in. o to, czy Polacy są za uchwaleniem nowej konstytucji, czy są za systemem prezydenckim, gabinetowym czy pozostawieniem obecnego modelu. Wśród pytań są też te o konstytucyjne zagwarantowanie nienaruszalności praw rodziny do świadczeń z programu 500 plus, prawa do emerytury nabywanego w wieku 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Prezydent chce też spytać w referendum obywateli czy są za konstytucyjnym unormowaniem wyborów posłów na Sejm RP: w jednomandatowych okręgach wyborczych (system większościowy), w wielomandatowych okręgach wyborczych (system proporcjonalny), czy za połączeniem obu systemów (system mieszany). 

Reklama

Do wyrażenia przez Senat zgody na przeprowadzenie referendum konieczna jest bezwzględna większość głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów. PiS w 100-osobowym Senacie ma większość - 63 senatorów; PO ma 30; pozostałych siedmiu to senatorowie niezrzeszeni.

Prezydenta poparło 10 senatorów

Zgodnie z konstytucją prezydent zarządza referendum ogólnokrajowe za zgodą Senatu wyrażoną bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.

Większość bezwzględna konieczna do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zarządzenie referendum wynosiła w środowym głosowaniu 47 głosów.

Za podjęciem przez Senat takiej uchwały opowiedziało się 10 senatorów, przeciw było 30, od głosu wstrzymało się 52. 

Jan Żaryn, Zbigniew Cichoń, Jerzy Chróścikowski - m.in. ci senatorowie PiS głosowali za wnioskiem prezydenta o przeprowadzenie referendum ws. zmian w konstytucji. Od głosu wstrzymało się 50 senatorów PiS m.in. marszałek Senatu Stanisław Karczewski, wicemarszałek Adam Bielan oraz Jan Maria Jackowski.

Za wyrażeniem przez Senat zgody na przeprowadzenie referendum opowiedziało się w środowym głosowanuy 10 senatorów, przeciw było 30, od głosu wstrzymało się 52. Większość bezwzględna konieczna do wyrażenia zgody wynosiła 47 głosów.

W 63 osobowym klubie PiS, w głosowaniu wzięło udział 59 senatorów. 9 było za wnioskiem prezydenta, nikt nie był przeciw, 50 senatorów wstrzymało się od głosu, 4 nie głosowało.

Za wnioskiem prezydenta byli senatorowie PiS: Rafał Ambrozik, Jerzy Chróścikowski, Zbigniew Cichoń, Wiesław Dobkowski, Mieczysław Golba, Andrzej Kamiński, Tadeusz Romańczuk, Andrzej Stanisławek, Jan Żaryn.

Od głosu wstrzymali się: Adam Bielan, Grzegorz Bierecki, Przemysław Błaszczyk, Aleksander Bobko, Grzegorz Czelej, Jerzy Czerwiński, Dorota Czudowska, Robert Gaweł, Adam Gawęda, Stanisław Gogacz, Arkadiusz Grabowski, Jan Hamerski, Jan Maria Jackowski, Stanisław Karczewski, Maria Koc, Tadeusz Kopeć, Małgorzata Kopiczko, Waldemar Kraska, Maciej Łuczak, Józef Łyczak, Ryszard Majer, Robert Mamątow, Marek Martynowski, Łukasz Mikołajczyk, Andrzej Mioduszewski, Andrzej Misiołek, Krzysztof Mróz, Jarosław Obremski, Bogusława Orzechowska, Andrzej Pająk, Grzegorz Peczkis, Marek Pęk, Wojciech Piecha, Michał Potoczny, Zdzisław Pupa, Konstanty Radziwiłł, Jarosław Rusiecki, Czesław Ryszka, Janina Sagatowska, Michał Seweryński, Krzysztof Słoń, Aleksander Szwed, Antoni Szymański, Rafał Ślusarz, Artur Warzocha, Kazimierz Wiatr, Jacek Włosowicz, Andrzej Wojtyła, Alicja Zając, Józef Zając.

Nie głosowali: Anna Maria Anders, Margareta Budner, Leszek Piechota, Krystian Probierz. 

"Nikt z senatorów PiS nie głosował przeciw inicjatywie prezydenta"

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski na briefingu prasowym w Senacie odnosząc się do rezultatu głosowania, podkreślał, że "nikt z senatorów PiS nie głosował przeciwko inicjatywie prezydenta". Zaznaczył, że on sam - po raz pierwszy w tej kadencji - wstrzymał się od głosu. 

Jak zapewniła, politycy z jego ugrupowanie bardzo szanują propozycję Andrzeja Dudy ws referendum dot. zmian w konstytucji. "Od początku, od pierwszego dnia, w którym pan prezydent zgłosił tę inicjatywę - 3 maja ubiegłego roku - mówiliśmy i powtarzaliśmy w pełni przekonani, że idea bardzo dobra, potrzebna, że dyskusja wokół konstytucji jest niezbędna" - podkreślił marszałek.

Karczewski oświadczył również, że decyzja ws. głosowania nad wnioskiem prezydenta "nie była łatwa". "Zastanawialiśmy się, analizowaliśmy wszystkie aspekty do samego końca. Tę decyzję podjęliśmy - oczywiście w konsultacji ze ścisłym kierownictwem partii - na sam koniec czasu przed głosowaniem" - powiedział marszałek Senatu.

Wskazał również, że w klubie PiS nie było dyscypliny odnośnie głosowania. 

Wszyscy z PO byli przeciwko

27 senatorów PO, którzy wzięli udział w głosowaniu, m.in. Bogdan Borusewicz, Bogdan Klich, Jan Rulewski, było przeciw wnioskowi prezydenta o zarządzenie referendum ws. zmian w konstytucji, żaden senator Platformy nie poparł wniosku, żaden też nie wstrzymał się od głosu. Trzech nie głosowało.

Za wyrażeniem przez Senat zgody na przeprowadzenie referendum opowiedziało się w środowym głosowaniu 10 senatorów, przeciw było 30, od głosu wstrzymało się 52. Większość bezwzględna konieczna do wyrażenia zgody wynosiła 47 głosów.

W 30 osobowym klubie PO głosowało 27 senatorów - wszyscy byli przeciw, 3 senatorów nie wzięło udziału w głosowaniu.

Przeciw głosowali: Mieczysław Augustyn, Ryszard Bonisławski, Bogdan Borusewicz, Leszek Czarnobaj, Robert Dowhan, Jarosław Duda, Jerzy Fedorowicz, Piotr Florek, Tomasz Grodzki, Maciej Grubski, Wiesław Kilian, Kazimierz Kleina, Bogdan Klich, Andrzej Kobiak, Władysław Komarnicki, Aleksander Pociej, Marian Poślednik, Marek Rocki, Jadwiga Rotnicka, Jan Rulewski, Sławomir Rybicki, Waldemar Sługocki, Grażyna Sztark, Piotr Wach, Jerzy Wcisła, Barbara Zdrojewska, Piotr Zientarski.

W głosowaniu nie wzięli udziału senatorowie PO: Barbara Borys-Damięcka, Maria Pańczyk-Pozdziej, Przemysław Termiński.

Senatorowie niezrzeszeni podzielili się w głosowaniu: jeden była za, 3 przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. Lidia Staroń nie głosowała.

Przeciw wnioskowi o referendum byli: Waldemar Bonkowski, Jan Filip Libicki oraz Grzegorz Napieralski. Marek Borowski i Jan Dobrzyński wstrzymali się od głosu. Za wnioskiem o referendum był Stanisław Kogut.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy