Reklama

Senat debatuje nad ustawą ​o Sądzie Najwyższym

W czwartek o godz. 9. Senat wznowił debatę nad nową ustawą o Sądzie Najwyższym, autorstwa prezydenta Andrzeja Dudy. To trzeci dzień obrad Senatu i trzeci dzień omawiania ustaw dotyczących sądownictwa - najpierw o KRS, a teraz o SN.

W środę od godz. 20. do północy senatorowie w tym punkcie wysłuchali sprawozdawców komisji i zaczęli fazę pytań do przedstawicieli Kancelarii Prezydenta RP. Obecnie senatorowie zadają im kolejne pytania.

Ustawa wprowadza możliwość składania do SN skarg nadzwyczajnych na prawomocne wyroki polskich sądów, w tym z ostatnich 20 lat. W SN powstaną dwie nowe izby - Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Dyscyplinarna - z udziałem ławników wybieranych przez Senat. Ta druga będzie prowadziła postępowania dyscyplinarne wobec sędziów i przedstawicieli innych zawodów prawniczych. Ustawa przewiduje też przechodzenie sędziów SN w stan spoczynku po ukończeniu 65. roku życia, z możliwością przedłużania tego przez prezydenta RP (dziś ten wiek to 70 lat).

Reklama

Senacka komisja wnosi o przyjęcie jej bez poprawek - o co prosił prezydencki minister Paweł Mucha. Komisja odrzuciła stanowiska senatorów PO o odrzucenie ustawy; zostały one zgłoszone jako wnioski mniejszości.

Sejm uchwalił ustawy o SN oraz - wcześniej już omówioną przez Senat - o KRS. Zostały one przygotowane przez prezydenta Andrzeja Dudę i złożone w Sejmie w końcu września br. W lipcu prezydent zawetował poprzednie nowe przepisy o SN i KRS, wytykając im m.in. częściową niekonstytucyjność.

Nowela ustawy o KRS wprowadza wybór 15 członków KRS-sędziów na wspólną czteroletnią kadencję przez Sejm - dotychczas wybierały ich środowiska sędziowskie. Każdy klub poselski ma wskazywać nie więcej niż 9 możliwych kandydatów. Izba ma ich wybierać co do zasady większością 3/5 głosów - głosując na ustaloną przez sejmową komisję listę 15 kandydatów, na której musi być co najmniej jeden kandydat wskazany przez każdy klub. W przypadku niemożności wyboru większością 3/5 głosowano by na tę samą listę, ale o wyborze decydowałaby bezwzględna większość głosów.

W porządku obrad Senatu jest również ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta. Zakłada ona, że od 1 marca 2018 r. będą dwie niedziele handlowe w miesiącu, w 2019 r. - tylko jedna w miesiącu, a od 2020 r. ma obowiązywać zakaz handlu we wszystkie niedziele z wyjątkiem siedmiu w roku.

Senat zajmie się także nowelą ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora; zakłada ona możliwość obniżenia uposażenia parlamentarzystom w przypadku naruszenia powagi Sejmu. W porządku obrad jest również rządowa ustawa, która ma służyć walce z wyłudzeniami skarbowymi, w szczególności wyłudzeniami VAT.

Senat rozpatrzy także nowelę ustawy o ochronie przyrody, która zakłada, że wycinka drzew i krzewów na terenach wpisanych do rejestru zabytków będzie możliwa jedynie po zgodzie wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Nowela ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, to kolejny punkt obrad. Nowe przepisy przewidują możliwość ograniczenia przez samorządy nocnej sprzedaży alkoholu w sklepach oraz wprowadzenie zakazu picia alkoholu w miejscach publicznych, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych.

PAP

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy