Reklama

Reklama

Senackie komisje za zniesieniem tajności głosowań

Senackie komisje poparły w środę projekt zmian w regulaminie Izby znoszący głosowanie tajne m.in. w sprawach personalnych. Według PiS zmiany sprawią, że działanie parlamentu będzie bardziej przejrzyste, PO chciała odrzucenia projektu, obawia się ingerencji w wykonywanie wolnego mandatu senatora.

Za przyjęciem projektu uchwały bez poprawek głosowało w środę 12 senatorów, 9 było przeciw. Poparcia nie uzyskał wniosek PO o odrzucenie projektu w całości.

Projekt zmian w regulaminie został wniesiony przez marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego po tym, jak 19 stycznia Izba nie wyraziła zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie senatora Stanisława Koguta, o co wnioskowała prokuratura. Za wyrażeniem zgody głosowało 32 senatorów, przeciw było 37, a 19 wstrzymało się od głosu. Do wyrażenia zgody potrzeba było 51 głosów.

Reklama

Senator sprawozdawca Krzysztof Słoń (PiS) przekonywał na posiedzeniu połączonych komisji, że regulaminy Sejmu i Senatu różnią się m.in. w kwestii głosowań personalnych, co - jak przekonywał - jest niezrozumiałe dla wielu obywateli. Według senatora zmiana regulaminu sprawi, że działanie parlamentu będzie bardziej przejrzyste. Słoń wniósł o przyjęcie projektu bez poprawek.

Sławomir Rybicki (PO) zgłosił wniosek o odrzucenie projektu zmian w regulaminie w całości. "Ten projekt burzy utarty obyczaj wyrażony w regulaminie Senatu o tajności głosowań w sprawach personalnych" - podkreślił. Zdaniem Rybickiego, zmiany w regulaminie Senatu mogą być poczytywane jako ingerencja w wykonywanie wolnego mandatu senatora. Jak ocenił zmiana regulaminu i pośpiech w tej sprawie to "próba gaszenia pożaru w PiS", a nie systemowe działanie.

Senator PO wskazywał również, że Izbę czeka kolejna nowelizacja regulaminu przed wejściem w życie nowej ustawy o Sądzie Najwyższym, która upoważnia Senat do wyboru ławników do SN w trybie tajnym. "Ta nowelizacja musi nastąpić przed kwietniem, więc zupełnie nielogicznym jest w tej chwili procedowanie zmian regulaminu w tym zakresie, ponieważ musimy do tego wrócić" - zauważył Rybicki.

Grażyna Sztark (PO) zgłosiła poprawkę, zakładającą wyłączenie głosowania tajnego ws. uchylenia immunitetu, a zachowanie dotychczasowych głosowań tajnych w innych sprawach.

Zdaniem Piotra Zientarskiego (PO), propozycje zmian "podkopują pozycję ustrojową Senatu". Inny senator Platformy Aleksander Pociej mówił, że "wszyscy wiemy", że zmiany są podyktowane przebiegiem głosowania nad zgodą Senatu na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie senatora Koguta. Wtórował mu Jan Filip Libicki (PO), który pytał, czy zmiany w regulaminie powinny być podyktowane "jednostkowymi przypadkami".

Senator Słoń odpowiadając na te uwagi, zauważył, że ostatnie posiedzenie Senatu pokazało, że niedopracowane są kwestie dot. utajnienia obrad. Stwierdził, że trzeba było przerywać obrady, przemieszczać się. "Te wszystkie kwestie wydają się już niedostosowane do aktualnych wymagań społeczeństwa demokratycznego" - argumentował. Przekonywał, że głosowania jawne m.in. w sprawach personalnych nie oznaczają, że senatorowie nie będą mogli głosować zgodnie ze swoim sumieniem.

Według Marka Borowskiego (nierz.) nie bez znaczenia jest fakt, kiedy i z jakiego powodu dokonuje się zmian. Wskazywał, że przez prawie 30 lat w Senacie obowiązywało tajne głosowanie. "Uznawaliśmy to za ważną odrębność" - podkreślił.

Borowski ocenił, że wprowadzanie zmian w regulaminu Senatu to "smutny dzień". Jak mówił, wielu senatorów PiS uważało, że aresztowanie senatora Koguta byłoby przesadne, dlatego głosowali przeciw. A następnie, jak dodał, "szeregowy poseł", czyli prezes PiS Jarosław Kaczyński doprowadził do tego, że trzeba zmienić regulamin Izby.

Projekt zmian w regulaminie Senatu zakłada uchylenie artykułów przewidujących, że głosowania w sprawach personalnych są tajne i że odbywają się przy użyciu opieczętowanych kart do głosowania. Projekt przewiduje też jawność głosowań dotyczących wyboru i odwołania marszałka oraz wicemarszałków Senatu.

Nowe brzmienie otrzymuje przepis w sprawie utajniania obrad: Senat rozstrzyga o tajności obrad bez udziału publiczności, przedstawicieli prasy, radia i telewizji po wysłuchaniu uzasadnienia wniosku - bez dyskusji.

Ponadto zniesiony ma być zapis, na mocy którego za nieusprawiedliwione niewzięcie udziału w głosowaniu tajnym nie groziły senatorom sankcje finansowe. Obecnie regulamin Senatu zakłada obniżenie o 1/30 uposażenia i diety parlamentarnej "za nieusprawiedliwione niewzięcie w danym dniu udziału w więcej niż 1/5 głosowań, jeżeli głosowań było więcej niż 10, z wyłączeniem głosowań dotyczących wniosków formalnych oraz głosowań tajnych".

Zgodnie z projektem zmiany w regulaminie wejdą w życie w dniu podjęcia uchwały przez Senat.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje