Reklama

Reklama

Sejm zajmie się zmianami w Kodeksie wyborczym

Sejm, który w czwartek od godz. 9. kontynuuje posiedzenie, zajmie się m.in. projektem PiS zmian w Kodeksie wyborczym, który wprowadza dwukadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz likwiduje JOW-y w wyborach do rad gmin.

Projekt PiS zmian m.in. w Kodeksie wyborczym i w ustawach regulujących działanie samorządów wszystkich szczebli zakłada wprowadzenie dwukadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, likwidację jednomandatowych okręgów wyborczych (JOW-ów) w wyborach do rad gmin, zmniejszenie liczebności mandatów w okręgach wyborczych do rad powiatów i sejmików województw. Przewiduje ponadto reformę Państwowej Komisji Wyborczej.

PiS chce, by 7 na 9 jej członków wybierał Sejm (obecnie 9-osobowy skład tworzy po 3 sędziów delegowanych tam przez TK, Sąd Najwyższy i Naczelny Sąd Administracyjny).

Reklama

Projekt krytykuje Państwowa Komisja Wyborcza, według której zaproponowane zmiany mogą spowodować zaburzenia, czy nawet destabilizację procesu wyborczego. Główne zarzuty PKW do projektu to m.in.: nagłość wprowadzenia rewolucyjnych zmian, dwukrotny wzrost kosztów wyborów, brak wymogu apolityczności wobec komisarzy wyborczych, wydłużenie czasu liczenia głosów oraz brak czasu na stworzenie nowego informatycznego Systemu Wsparcia Obsługi Wyborów.

Izba rozpatrzy też poprawki Senatu do noweli ustawy o repatriacji, ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach. Posłowie będą też debatować nad poprawkami Izby Wyższej do nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych oraz noweli ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

W harmonogramie obrad znalazł się także projekt nowelizacji ustawy o odpadach, który przewiduje m.in. ściślejszą kontrolę przekazywania odpadów komunalnych odbieranych m.in. od właścicieli nieruchomości oraz zmianę przepisów dot. bazy danych o produktach i opakowaniach.

W Sejmie odbędzie się też pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017. Projekt przewiduje m.in. przekazanie z budżetu do 1 mld zł dotacji dla Narodowego Funduszu Zdrowia na finansowanie świadczeń gwarantowanych, w tym świadczeń wysokospecjalistycznych.

Posłowie wysłuchają też - na wniosek klubu Kukiz'15 - informacji Ministerstwa Środowiska ws. gospodarki odpadami. 

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy