Reklama

Reklama

Sejm zajmie się rentą socjalną i uposażeniem posłów

Sejm, który rozpoczął posiedzenie, zajmie się dziś projektem dotyczącym podwyższenia renty socjalnej dla osób niepełnosprawnych oraz obniżającym uposażenie parlamentarzystom. Izba omówić ma też wniosek o odwołanie marszałka Sejmu oraz o wyrażenie wotum nieufności wobec szefa MKiDN.

Rządowy projekt dotyczący renty socjalnej przygotowany przez resort rodziny i pracy przewiduje, że świadczenie to wzrośnie z 865,03 zł do 1029,80 zł; jest to realizacja jednego z postulatów protestujących w Sejmie od 18 kwietnia rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych. W poniedziałek wieczorem projekt pozytywnie zaopiniowała komisja polityki społecznej i rodziny.

Sejm zajmie się też złożonym przez posłów PiS projektem, który ma wesprzeć osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności. Zaproponowano w nim m.in. zniesienie okresów użytkowania wyrobów medycznych (np. wózków inwalidzkich). Osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności miałyby też prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych poza kolejnością. Bez kolejki mogłyby także korzystać z usług farmaceutycznych w aptekach. Ta grupa niepełnosprawnych mogłaby również korzystać ze świadczeń specjalistycznych bez konieczności uzyskania skierowania. Również ten projekt został pozytywnie zaopiniowany przez sejmową komisję.

Reklama

Posłowie mają ponadto omówić projekt zmian w ustawie o wykonywaniu mandatu posła i senatora, autorstwa PiS, który zakłada obniżenie o 20 proc. uposażenia parlamentarzystom. Projekt poparła komisja regulaminowa, spraw poselskich i immunitetowych; do projektu wprowadzono dwie poprawki. Zgodnie z projektem, wpływy budżetu państwa z tytułu zmniejszenia poselskich i senatorskich wynagrodzeń zwiększą się w skali roku o ok. 13 mln zł. "Projekt ustawy jest związany ze społecznymi oczekiwaniami dotyczącymi wynagrodzeń posłów i senatorów" - podkreślono w uzasadnieniu.

Posłowie mają też debatować nad rządowym projektem ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym. Nowe lotnisko ma powstać między Łodzią a Warszawą i ma być jednym z największych przesiadkowych portów lotniczych w Europie. Po pierwszym etapie budowy ma obsługiwać do 45 mln pasażerów rocznie, a docelowo nawet ok. 100 mln. Port ma powstać na ok. 3000 ha gruntów. Na lokalizację portu wskazywana jest miejscowość Stanisławów w gminie Baranów.

W porządku obrad znalazł się projekt ustawy o ochronie danych osobowych. Zaproponowane przepisy wynikają z konieczności zapewnienia w Polsce skutecznego stosowania unijnego rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO). RODO ma zharmonizować prawo ochrony danych osobowych w Europie. Zacznie obowiązywać w całej UE 25 maja 2018 r.

Sejm zajmie się też rządową nowelizacją ustawy o znakach Sił Zbrojnych RP, która przewiduje wprowadzenie dla Wojsk Obrony Terytorialnej symboliki przysługującej rodzajowi Sił Zbrojnych - Orła wojskowego i Flagi.

Wieczorem Sejm omówić ma wniosek klubów PO, Nowoczesna i PSL-UED o odwołanie Marka Kuchcińskiego z funkcji marszałka Sejmu oraz wniosek klubu PSL-UED o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego.

W środę w Sejmie ma się odbyć debata nad projektem uchwały, autorstwa PiS, ws. powołania komisji śledczej ds. wyłudzeń VAT. Do zakresu działania komisji będzie należało zbadanie i ocena prawidłowości oraz legalności działań oraz występowania zaniedbań i zaniechań w zakresie zapewnienia dochodów Skarbu Państwa z tytułu podatku VAT i podatku akcyzowego od grudnia 2007 do listopada 2015 roku. W szczególności komisja ma badać działania i ewentualnie zaniedbania: członków Rady Ministrów, prezesa NIK oraz organów powołanych do ścigania przestępców - ABW, CBA, a także Komendanta Głównego Policji.

Izba w środę ma się też zająć projektem uchwały, autorstwa klubu Kukiz'15, ws. powołania komisji śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych, podejmowanych celem zapobieżenia zaniżonym wpływom do budżetu państwa z podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego; komisja miałaby badać okres od 2007 do 2017 roku.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy