Reklama

Sejm zajmie się projektem zmian w ordynacji wyborczej

Zniesienie głosowania korespondencyjnego, zniesienie JOW-ów w wyborach do rad gmin, zmiana w sposobie wyboru PKW - to niektóre propozycje zawarte w projekcie noweli Kodeksu wyborczego autorstwa PiS, którym w środę zajmie się Sejm.

Był to punkt sporny; o tym, że trafi w środę pod obrady, posłowie zadecydowali we wtorkowym głosowaniu.

Poza likwidacją jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do rad gmin, zmianą trybu wyboru składu Państwowej Komisji Wyborczej oraz zniesieniem głosowania korespondencyjnego, nowe przepisy zakładają również wprowadzenie zasady dwukadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Projekt PiS zmierza ponadto do zmniejszenia liczebności okręgów wyborczych. W wyborach do rady gminy i sejmiku województwa w każdym okręgu wyborczym wybieranych miałoby być od 3 do 7 radnych (Obecnie w przypadku sejmiku jest to od 5 do 15 radnych). Z 10 do 7 zmniejszona miałaby być ponadto maksymalna liczba radnych powiatowych wybieranych w okręgu wyborczym (obecnie - w zależności od liczny mieszkańców powiatu - jest to od 3 do 10 radnych). Propozycja PiS umożliwia też kandydowanie do rady gminy osobom niezamieszkałym na jej terenie.

Reklama

Projektowana nowela zakłada też rozdzielenie funkcji obecnego komisarza wyborczego na powiatowego i wojewódzkiego. Komisja opowiedziała się też za tym, by podziału gminy na stałe obwody głosowania dokonywał powiatowy komisarz wyborczy (a nie - tak jak obecnie - władze samorządowe).

W projekcie zmieniono także definicje znaku "x" na karcie wyborczej; mają to być "co najmniej dwie linie, które przecinają się w obrębie kratki". O wykreślenie tego zapisu bezskutecznie apelowali posłowie PO, Nowoczesnej, PSL i Kukiz'15.

Zgodnie z projektem, transmitowany w internecie będzie zapis z lokalu wyborczego w dniu głosowania od chwili podjęcia przez obwodową komisję wyborczą czynności poprzedzających rozpoczęcie głosowania (m.in., sprawdzenie urny, spisu wyborców) aż do czasu podpisania przez komisję protokołu. Materiały zawierające transmitowany lub zarejestrowany przebieg czynności, będą dokumentami z wyborów i będą przechowywane przez 2 lata lub na wniosek uprawnionych podmiotów do 5 lat.

Komisja nadzwyczajna opowiedziała się też za obowiązkowym budżetem obywatelskim w miastach na prawach powiatu. Według projektu, wysokość budżetu obywatelskiego wynosi co najmniej 0,5 proc. wydatków gminy będącej miastem na prawach powiatu zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu.

Proponowane zmiany zgodnie krytykuje cała opozycja. Z udziału w pracach komisji nadzwyczajnej zrezygnowała Państwowa Komisja Wyborcza. Szef PKW Wojciech Hermeliński zadeklarował później, że przedstawiciele Państwowej Komisji Wyborczej będą brali udział w pracach nad zmianami w Kodeksie wyborczym "w dalszych częściach etapu legislacyjnego, najprawdopodobniej w Senacie". 

PAP

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy