Reklama

Reklama

Sejm zajmie się GMO i obcymi wojskami w Polsce

Sejm, który po godz. 9 rozpoczął ostatni dzień posiedzenia, będzie głosował m.in. nad rządowym projektem zmian w ustawie o zasadach pobytu wojsk obcych w Polsce oraz nad projektem o mikroorganizmach i GMO. Posłowie zdecydują też o projekcie ustawy o Instytucie Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka.

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium RP oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium dotyczy utworzenia regulacji prawnych umożliwiających wyekwipowanie żołnierzy obcych wojsk w broń i amunicję znajdującą się na wyposażeniu Sił Zbrojnych RP. Według uzasadnienia projektu, znowelizowanie obecnych przepisów tym zakresie było konieczne w związku z decyzją szczytu NATO z 2016 roku o rozpoczęciu formowania na terenie Polski Wielonarodowego Dowództwa Sojuszu Północ-Wschód.

Posłowie będą też głosować nad projektem ustawy o mikroorganizmach i GMO, którego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa zdrowia ludzi i środowiska przez wprowadzenie mechanizmów umożliwiających skuteczną kontrolę i ewentualne ograniczanie upraw GMO. Przewidziano też głosowanie nad rządową nowelą ustawy o pomocy społecznej, który zakłada wprowadzenie dodatkowego typu placówki: schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

Reklama

Sejm będzie też głosował nad rządowym projektem ustawy o Instytucie Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka, który ma wspierać inicjatywy dot. m.in. nauki, kultury i historii.

Posłowie zdecydują też, czy poszerzyć porządek obrad o informacje: premiera w sprawie wejść policji do siedzib kobiecych organizacji pozarządowych dzień po "czarnym wtorku", premiera w sprawie wizyty prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana, ministra zdrowia w sprawie wyników rozmów z lekarzami rezydentami oraz planach rządu związanych z "kryzysem kadrowym" w polskim systemie ochrony zdrowia oraz ministra infrastruktury w sprawie realizacji budowy zachodniej obwodnicy Szczecina.

W głosowaniach posłowie podejmą też decyzję, czy rozpatrzą poselski projekt uchwały w sprawie powołania komisji śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych w procesach reprywatyzacyjnych dokonywanych na terenie Warszawy oraz całej Polski w latach 1989-2016.

W harmonogramie prac Sejmu znalazł się też rządowy projekt ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, który wdraża unijną dyrektywę w tym przedmiocie. Dyrektywa dotyczy m.in. udzielania licencji wieloterytorialnych na korzystanie z utworów muzycznych w internecie.

Zaplanowano też prace nad rządowym projektem ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Nowe przepisy m.in. dostosowują polskie prawo do rozwiązań przyjętych w Unii Europejskiej. 

Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy