Reklama

​Sejm za ustawą dotyczącą wsparcia zakupu dekodera do odbioru telewizji

We wtorek Sejm uchwalił ustawę dotyczącą zakupu dekodera do odbioru telewizji. Gospodarstwa domowe w trudnej sytuacji materialnej otrzymają świadczenie w wysokości do 100 zł na zakup dekodera tv.

Chodzi o ustawę o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej tv cyfrowej.

Jaką dopłatę można dostać na dekoder?

Za przyjęciem ustawy, która ustanawia świadczenie na zakup dekodera tv w wysokości do 100 zł dla gospodarstw domowych w trudnej sytuacji materialnej, opowiedziało się 424 posłów, przeciw było 16, a 17 wstrzymało się od głosu.

Podczas głosowania posłowie przyjęli dwie poprawki do ustawy zgłoszone przez klub parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Jedna z nich doprecyzowuje zasady obliczania dotacji celowej dla tzw. operatora wyznaczonego. Inna uszczegóławia przepisy dotyczących karania podmiotów, które będą sprzedawały użytkownikom końcowym dekodery niezgodne z wymaganiami technicznymi związanymi ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej.

Reklama

Obie te zmiany pozytywnie zaopiniowała wcześniej sejmowa Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii na wtorkowym posiedzeniu. Pozostałe osiem poprawek, które odrzucili podczas głosowania posłowie nie uzyskało poparcia komisji.

Zgodnie z projektem ustawy, rząd dofinansuje kwotą 100 zł zakup dekoderów, umożliwiających odbiór naziemnej telewizji cyfrowej w nowym standardzie, który zostanie wprowadzony w tym roku.

Wniosek o dopłatę, według projektu noweli, będzie można składać elektronicznie - z wykorzystaniem platformy gov.pl, jak również za pośrednictwem pracowników Poczty Polskiej.

Nowy standard nadawania telewizji naziemnej

Operacja przejścia na nowy standard nadawania będzie przeprowadzana w czterech etapach. Pierwszy etap - od 28 marca 2022 r. dotyczyć będzie województwa dolnośląskiego i lubuskiego. Drugi etap - od 25 kwietnia 2022 r. - województwa kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Trzeci etap - od 23 maja 2022 r. - łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego. Czwarty etap - od 27 czerwca 2022 r. - województwa lubelskiego, mazowieckiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego.


PAP

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy