Reklama

Sejm za poprawką do noweli dotyczącą jawności wynagrodzeń w NBP

Sejm w piątek poparł legislacyjną poprawką Senatu do noweli ustawy dotyczącej jawności wynagrodzeń w NBP. Teraz ustawa trafi do prezydenta.

Sejm zaakceptował zaproponowaną na początku lutego przez Senat poprawkę korygującą błąd legislacyjny w noweli ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz ustawy o Narodowym Banku Polskim.

Poprawka legislacyjna - jak tłumaczył szef senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Grzegorz Bierecki - "skorygowała ewidentny błąd legislacyjny, a więc w art. 4 zastąpiła wyrazy 'odesłanie do art. 1', wyrazami 'odesłanie do art. 2'".

Zgodnie z nowelą, pensja prezesa i wiceprezesów NBP jest ustalana na podstawie przepisów o wynagradzaniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Z kolei zasady wynagradzania pracowników NBP będą ustalane przez zarząd banku w drodze uchwały. Wielkość środków na wynagrodzenia ustalana będzie corocznie w planie finansowym NBP, z uwzględnieniem poziomu płac w sektorze bankowym. 

Reklama

Maksymalne wynagrodzenie dla poszczególnych pracowników, poza wiceprezesami oraz członkami zarządu NBP, nie będzie mogło przekroczyć 0,6-krotności (60 proc.) wynagrodzenia prezesa NBP.

Jawne zarobki

Nowe przepisy przewidują ponadto, że uchwała zarządu NBP ws. zasad wynagradzania będzie jawna i publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie NBP. Na BIP-ie NBP-u publikowane mają być także wynagrodzenia prezesa, wiceprezesów, członków zarządu NBP i osób zajmujących stanowiska dyrektora oddziału okręgowego, dyrektora departamentu (komórki równorzędnej) i ich zastępców oraz osób zajmujących stanowiska równorzędne pod względem płacowym ze stanowiskiem dyrektora departamentu i jego zastępcy.

W noweli znajduje się również przepis, który nakazuje upublicznić, m.in. zarobki prezesów, wiceprezesów, członków zarządu NBP oraz pracowników banku zajmujących stanowiska dyrektora oddziału okręgowego, dyrektora departamentu i ich zastępców za lata 1995-2018.

Prezydent podpisze ustawę?

W ubiegłym tygodniu prezes NBP Adam Glapiński spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą, przekazując mu swoje stanowisko w sprawie nowelizacji.

Jak mówił wówczas PAP wiceszef Kancelarii Prezydenta RP Paweł Mucha, będzie ona, jak każdy akt prawny, przedmiotem analizy, gdy trafi do prezydenta. "Przedmiotem analizy będą też uwagi, które pojawiają się z punktu widzenia zgodności z konstytucją proponowanych rozwiązań. 

Prezydent poinformował prezesa Adama Glapińskiego, że jest oczywiście zwolennikiem jawności wynagrodzeń w sferze publicznej. Wskazał też, że ważna dla niego jest kwestia niezależności NBP" - podkreślił minister.

Krytyczna opinia EBC

Europejski Bank Centralny (EBC) w opinii do trzech projektów - które były wówczas procedowane w Sejmie (PiS, PO i Kukiz'15; projekt PiS był wiodący) - wskazał, że będą one naruszać niezależność finansową banku, jeśli negatywnie wpłynęłyby na realizację zadań przez NBP. 

Bank ocenił, że wszystkie trzy projekty, mają zastosowanie do organów decyzyjnych oraz pracowników NBP i wywierają bezpośredni wpływ na ich funkcjonowanie. "Zawarte w projektach legislacyjnych zmiany prowadzące do obniżenia wynagrodzeń są niezgodne z zasadą niezależności finansowej, jeśli negatywnie wpłyną na zdolność NBP do zatrudniania i zatrzymywania pracowników w celu niezależnego wykonywania zadań nałożonych na NBP w Traktacie i Statucie EBC" - napisano w opinii banku. 

PAP

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy