Reklama

Reklama

Sejm wznowił obrady. Zajmie się specustawą mieszkaniową

Po godz. 9.00 Sejm wznowił w czwartek obrady. Zajmie się m.in. rządowym projektem specustawy mieszkaniowej. Posłowie wysłuchają też informacji w sprawie pilnego rządowego projektu zmian w ustawie o IPN i sposobu procedowania nad nim. Odbędą się też głosowania, m.in. nad powołaniem komisji śledczej ds. VAT.

Rządowy projekt specustawy mieszkaniowej przewiduje skrócenie czasu przygotowania inwestycji z pięciu lat do jednego roku i wprowadzenie ustawowych standardów urbanistycznych. Na podstawie specustawy, przy zobowiązaniu się do spełnienia określonych warunków, będzie można uzyskać ułatwienia dla przedsięwzięcia obejmującego budowę, zmianę sposobu użytkowania lub przebudowę. Ułatwienia mają służyć wszystkim inwestorom budowlanym, ale jednocześnie specustawa wprowadzi standardy urbanistyczne - ich spełnienie będzie regulowane nie tylko na etapie uzyskiwania decyzji, ale także na etapie realizacji inwestycji.

Reklama

W porządku obrad jest też rządowy projekt ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów. Przewiduje on, że od 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i wielolokalowymi zostanie przekształcone w prawo współwłasności gruntu na rzecz właścicieli domów i lokali położonych na takich gruntach. Nowe rozwiązania mają objąć ponad 2,5 mln obywateli.

Posłowie zajmą się także rządowym projektem zmian w ustawie o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym. Doprecyzowuje on zasady opodatkowania gruntów, z których korzystają przedsiębiorcy w związku z posadowieniem infrastruktury elektroenergetycznej.

W bloku popołudniowych głosowań Sejm zdecyduje o losach poprawek Senatu do kilku ustaw, m.in. do nowelizacji specustawy dotyczącej przekopu Mierzei Wiślanej, dostosowującej ją do obowiązujących przepisów Prawa wodnego, a także do zmian w ustawach: o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o własności lokali, o odnawialnych źródłach energii.

Sejm będzie także głosował nad powołaniem komisji śledczej ds. VAT. We wtorek projektem zajmowała się komisja ustawodawcza, która odrzuciła poprawki opozycji. Zakładały one m.in. wydłużenie okresu, jaki miałby zostać zbadany przez komisję śledczą. Komisja śledcza miałby zbadać i ocenić prawidłowość i legalność działań oraz zaniedbań i zaniechań Skarbu Państwa związanych z VAT i podatku akcyzowego w okresie od grudnia 2007 r. do listopada 2015 r.

Posłowie wysłuchają też informacji o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2017. 

Sejm wysłucha także informacji bieżącej w sprawie przygotowania pilnego rządowego projektu zmian w ustawie o IPN oraz sposobu procedowania nad nim. O przedstawienie takiej informacji zwrócił się do premiera klub Kukiz'15. Zaplanowano także pytania w sprawach bieżących.

Anna Tustanowska

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy