Reklama

Reklama

Sejm wznowił obrady. W porządku projekt zmian w ustawach sądowych

Sejm, który w czwartek wznowił posiedzenie będzie debatować m.in. nad projektem PiS zmian w ustawach sądowych, który wprowadza odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów m.in. za działania o charakterze politycznym.

Sejm w czwartek i piątek będzie kontynuował drugie posiedzenie w tej kadencji, które rozpoczęło się 12 grudnia.

W czwartek Sejm przeprowadzi pierwsze czytanie projektu zmian w Prawie o sądach powszechnych oraz w ustawie o Sądzie Najwyższym. 

Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska (KO) powiedziała dziennikarzom po czwartkowym prezydium Sejmu i Konwencie Seniorów, że PiS nie wycofa ustawy ws. zmian w sądownictwie. "Klub KO złożył wniosek o odrzucenie, nie wprowadzenie (projektu) do porządku dziennego, więc za chwilę będziemy to głosować, ale widać, że PiS jest zdeterminowany, żeby wbrew zasadom dobrego prawodawstwa, wbrew zdrowemu rozsądkowi, a przede wszystkim wbrew wolności obywateli wprowadzić tę ustawę" - powiedziała Kidawa-Błońska.

Reklama

Co zakłada projekt? 

Złożony w ubiegłym tygodniu projekt PiS zakłada wprowadzenie odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów za działania lub zaniechania mogące uniemożliwić lub istotnie utrudnić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, działania kwestionujące skuteczność powołania sędziego oraz za działania o charakterze politycznym. Projekt nakłada na sędziów i prokuratorów obowiązek poinformowania, do jakich partii należeli przed objęciem stanowiska, w jakich stowarzyszeniach działają oraz o ewentualnie prowadzonych portalach - nawet anonimowo lub pod pseudonimem.

W projekcie zwiększono zakres spraw możliwych do podjęcia przez rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych; znaczna część projektu, to zmiany odnoszące się do sędziowskiego samorządu. "Przedmiotem obrad kolegium i samorządu sędziowskiego nie mogą być sprawy polityczne, w szczególności zakazane jest podejmowanie uchwał wyrażających wrogość wobec innych władz Rzeczypospolitej Polskiej i jej konstytucyjnych organów, a także krytyka podstawowych zasad ustroju RP" - głosi projekt.

Kolejny pakiet zmian dotyczy Sądu Najwyższego. Chodzi m.in. o poszerzenie kompetencji Izby Kontroli Nadzwyczajnej SN o rozstrzyganie spraw w przypadku procesowego kwestionowania statusu sędziego lub jego uprawnienia do sprawowania wymiaru sprawiedliwości. Projekt wprowadza też zmiany w procedurze wyboru I prezesa SN.

Do projektu sporządzona została opinia Biura Analiz Sejmowych, w której stwierdzono, że proponowane przepisy dotyczące kwestii dyscyplinarnych rodzą poważne ryzyko stwierdzenia naruszenia zasady niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Projekt krytykuje opozycja podkreślając m.in., że wprowadza on knebel dla środowiska sędziowskiego. W środę wieczorem w całej Polsce odbyły się manifestacje w obronie sędziów. Jeden z takich wieców zwołano przed Sejmem.

Co jeszcze znalazło się w porządku obrad?

Posłowie zajmą się też rządowym projektem zmian Kodeksu postępowania cywilnego, który zakłada, że sprawami związanymi z ochroną własności intelektualnej będą zajmować się wyspecjalizowane sądy z wyspecjalizowanymi sędziami. Propozycja została opracowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości i przyjęta przez rząd we wrześniu. Jednak ze względu na zasadę dyskontynuacji prac parlamentarnych projekt ten musiał być ponownie zaakceptowany przez rząd.

Posłowie zajmą się również rządowym projektem nowelizacji ustaw - o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, który zakłada powoływanie organów Inspekcji przez Główny Inspektorat Sanitarny. W porządku obrad jest także rządowy projekt zmian w Kodeksie postępowania cywilnego, który zakłada, że sprawami związanymi z ochroną własności intelektualnej będą zajmować się wyspecjalizowane sądy z wyspecjalizowanymi sędziami.

Planowana jest również debata nad obywatelskim projektem ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Medycznego im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy.

W czwartek przed południem w Sejmie zaplanowane jest tradycyjne spotkanie opłatkowe parlamentarzystów.

W piątek natomiast Sejm zajmie się stanowiskiem Senatu wobec nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, podnoszącej akcyzę na alkohole i wyroby tytoniowe. Senat zdecydował w uchwale o odrzuceniu nowelizacji. Do odrzucenia uchwały Senatu potrzebna jest w Sejmie bezwzględna większość głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Sejm ma też wybrać w piątek sędziego Trybunału Konstytucyjnego. 5 stycznia 2020 r. upłynie kadencja sędzi TK Małgorzaty Pyziak-Szafnickiej. Kandydatem na sędziego TK zgłoszonym przez klub PiS jest Rafał Wojciechowski, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy