Reklama

Sejm: Ustawa medialna znajdzie się w porządku obrad

Na posiedzeniu, które rozpocznie się we wtorek o godz. 9, Sejm ma zająć się projektem nowelizacji ustawy o Policji, prawdopodobnie zajmie się też projektem tzw. ustawy medialnej - poinformowali członkowie Konwentu Seniorów. Klub PiS złożył wnioski o poszerzenie porządku obrad o te dwa projekty.

Projekt nowelizacji m.in. ustawy o Policji ma być rozpatrywany najprawdopodobniej we wtorek wieczorem. Został złożony przez klub PiS w Sejmie w ubiegłym tygodniu.

Projekt zakłada, że 7 lutego miałyby wejść w życie zasady kontroli operacyjnej prowadzonej przez policję i służby specjalne oraz dostępu do bilingów. 6 lutego przestaną obowiązywać przepisy, które w 2014 r. zakwestionował Trybunał Konstytucyjny.

Projektowana nowelizacja realizuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z lipca 2014 r. Trybunał zakwestionował dotychczasowe zasady pracy operacyjnej i dotyczące billingów telefonicznych. Uznając przepisy za niekonstytucyjne, dał ustawodawcy 18 miesięcy na przygotowanie i wprowadzenie nowych rozwiązań.

Reklama

Projekt tzw. ustawy medialnej - który złożony został w poniedziałek wieczorem - ma trafić pod obrady po zaopiniowaniu go przez sejmowe biuro legislacyjne i biuro analiz sejmowych. Nie ma on jeszcze numeru druku. Zakłada przede wszystkim zmianę władz Telewizji Polskiej i Polskiego Radia.

Czym jeszcze zajmie się Sejm?

Posłowie zajmą się we wtorek także projektem budżetu na 2016 r. Przewiduje on, że deficyt budżetowy nie przekroczy 54,7 mld zł, wzrost PKB wyniesie 3,8 proc., średnioroczna inflacja - 1,7 proc., a deficyt sektora finansów publicznych spadnie do 2,8 proc. PKB. W projekcie zaplanowano dochody budżetu państwa w wysokości 313 mld 788 mln 526 tys. zł i wydatki w wysokości 368 mld 528 mln 526 tys. zł. W wydatkach uwzględniono zwiększenie o ponad 2 mld zł wynagrodzeń dla grup pracowniczych, które - co do zasady - od 2010 r. były objęte tzw. zamrożeniem wynagrodzeń.

Posłowie zajmą się również ponownie propozycją PiS wprowadzenia tzw. podatku bankowego, którego stawka w przypadku banków ma wynosić 0,0325 proc. podstawy opodatkowania w skali miesiąca, czyli 0,39 w skali roku. Podczas prac w komisji po pierwszym czytaniu zaakceptowane zostały poprawki posłów PiS, które zrównują stawkę podatku dla banków i ubezpieczycieli oraz obejmują podatkiem także firmy pożyczkowe. Podatek od niektórych instytucji finansowych ma obowiązywać już od lutego 2016 roku.

Sejm rozpatrzy także projekt PiS zmian w ustawie o służbie cywilnej. Podczas prac w komisji po pierwszym czytaniu m.in. przyjęta została zmiana zaproponowana przez PO, która utrzymuje otwarty i konkurencyjny nabór na wyższe stanowiska w służbie cywilnej. W projekcie nowelizacji przedstawionym przez PiS zaproponowano, aby wyższe stanowiska w służbie cywilnej - np. dyrektora generalnego urzędu - obsadzane były w drodze powołania, a nie konkursu, jak obecnie. Akceptację komisji zyskała także poprawka dotycząca stażu pracy jako jednego z wymogów dla osób obejmujących wyższe stanowiska w służbie cywilnej.

Posłowie przedyskutują też złożony przez posłów PiS projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty, który znosi obowiązek szkolny dla sześciolatków, obowiązek przedszkolny dla pięciolatków i zakłada powrót do obowiązku szkolnego w wieku lat siedmiu i przedszkolnego dla sześciolatków. W miejsce obowiązku przedszkolnego dla pięciolatków wprowadzone ma zostać prawo dzieci pięcioletnich do wychowania przedszkolnego. Utrzymane zostanie też prawo do wychowania przedszkolnego dla dzieci czteroletnich.

Sejm zajmie się również poprawkami Senatu do nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej oraz do nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii.

PAP

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy