Reklama

Reklama

Sejm uchwalił prezydencką ustawę o swobodzie działalności gospodarczej

Sejm przyjął w czwartek prezydencki projekt nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, który przewiduje, by w procesie tworzenia prawa brano pod uwagę wpływ nowych rozwiązań na mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Prezydent zaproponował, by wszystkie projekty aktów normatywnych, dotyczących praw i obowiązków majątkowych przedsiębiorców oraz ich praw i obowiązków wobec organów administracji publicznej były badane pod kątem ich wpływu na mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, a rezultat tych badań był obowiązkowym elementem uzasadnienia do projektu aktu normatywnego.

Według prezydenta, zarówno poziom skomplikowania przepisów podatkowych, jak i nadmiar obowiązków administracyjno-formalnych oddziałuje na mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w znaczenie większym stopniu niż na przedsiębiorstwa duże. W związku z tym, uznaje się za "uzasadnione poczynienie szczególnych starań w celu dopasowania projektowanych przez prawodawcę regulacji do specyfiki funkcjonowania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw" - argumentował prezydent.

Reklama

Za ustawą głosowało 439 posłów, przeciw 2, nikt się nie wstrzymał.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy