Reklama

​Sejm rozpoczął posiedzenie. Ślubowanie nowego posła

Sejm, który we wtorek po godz. 11. rozpoczął posiedzenie zajmie się ponownie rządowym projektem nowelizacji ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP. Posłowie będą też pracować nad projektem PSL ustawy o szkodach łowieckich oraz projektem PiS zmian w Prawie łowieckim. Na wstępie posiedzenia ślubowanie złożył Andrzej Melak, który objął mandat poselski po zmarłym na początku kwietnia pośle PiS Arturze Górskim.

Posłowie będą we wtorek kontynuować prace nad rządowym projekcie nowelizacji ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP, który zakłada wydłużenie terminu przewidzianego na przekazanie przez komendanta głównego policji, komendanta głównego Straży Granicznej lub szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, informacji Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców, czy wjazd cudzoziemca na terytorium Polski może stanowić zagrożenie "dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego".

Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami organy te mają na to siedem dni. Okres ten ma wydłużyć się do 45 dni, z możliwością dalszego przedłużenia o kolejne 14 dni (ale nie więcej), jeśli sytuacja jest szczególna. W ocenie MSWiA, proponowane rozwiązanie zwiększy bezpieczeństwo Polski w związku z wykonywaniem przez polskie służby zadań dotyczących relokacji lub przesiedleń cudzoziemców na terytorium RP.   

Reklama

Rządowy projekt ma na celu dostosowanie przepisów krajowych do decyzji Rady UE z września 2015 r. Zgodnie z nią - w ramach unijnych programów relokacji uchodźców - w latach 2016-2017 do krajów UE ma trafić 160 tys. osób. Polska w ciągu dwóch lat ma przyjąć ok. 7 tys. osób.   

Sejm zajmie się też przygotowanym przez PSL projektem ustawy o szkodach łowieckich, który zakłada m.in. rozszerzenie katalogu zwierząt powodujących szkody, za które wypłacane są odszkodowania łowieckie. Obecnie szkody łowieckie ograniczone są tylko do wyrządzanych przez kilka gatunków: dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny. Projekt rozszerza ten katalog o zwierzęta zarówno objęte ochroną, jak i zwierzęta łowne niepodlegające ochronie gatunkowej. Ponadto - zgodnie z propozycją ludowców - odszkodowania wypłacane byłyby nie tylko za szkody jakie występują w uprawach i płodach rolnych, czyli głównie na polach, ale także za szkody łowieckie wyrządzane w obwodach rybackich.   

Zaplanowane jest też drugie czytanie przygotowanego przez PiS projektu noweli Prawa łowieckiego, które także zmienia sposób szacowania i ustalania wysokości odszkodowań łowieckich. Ten projekt odnosi się z kolei jedynie do odszkodowań za szkody wyrządzane w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny. Zakłada powstanie funduszu odszkodowawczego z udziałem pieniędzy z budżetu państwa.   Posłowie będą również kontynuowali pracę nad projektem nowelizacji ustawy o publicznej służbie krwi, który przewiduje wdrożenie do polskiego prawa przepisów dyrektyw unijnych, które gwarantują bezpieczeństwo biorcom i dawcom krwi oraz wpływają na zachowanie odpowiednich standardów w krwiodawstwie i krwiolecznictwie.   Sejm będzie też kontynuował pracę nad projektem ustawy obniżającym limit płatności gotówkowych z 15 tys. euro do 15 tys. złotych. Według rządowego projektu noweli, firmy, które płatności powyżej 15 tys. zł będą dokonywać gotówką, a nie przelewem bankowym, nie będą mogły zaliczyć ich do kosztów uzyskania przychodu. Zmiany, według resortu, mają na celu ograniczenia szarej strefy.   

Niewykluczone, że Sejm przeprowadzi we wtorek wieczorem drugie czytanie projektu nowelizacji ustawy o lasach, która stanowi że po 1 maja br. Skarb Państwa, czyli Lasy Państwowe, będą miały prawo wykupu lub pierwokupu prywatnych gruntów leśnych. Jego pierwsze czytanie ma odbyć się we wtorek przed południem na posiedzeniu sejmowej komisji ochrony środowiska.   

Posłowie rozpatrzą ponadto sprawozdanie komisji o projekcie ustawy o utworzeniu Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.   W środę Sejm przeprowadzi pierwsze czytanie projektu nowelizacji Ordynacji podatkowej, który zakłada wprowadzenie do polskiego prawodawstwa klauzuli obejścia prawa, która ma przeciwdziałać unikaniu przez firmy opodatkowania. Klauzula ma uniemożliwić firmom dokonywanie sztucznych i niemających uzasadnienia gospodarczego czynności, za pomocą których próbowałyby ominąć przepisy i osiągnąć korzyści podatkowe.   

Ponadto posłowie rozpatrzą projekt zmian w Kodeksie pracy, który służy harmonizacji polskiego prawa z przepisami UE o równości szans i traktowania kobiet i mężczyzn w pracy. Sejm zajmie się również obywatelskim projektem o zawodzie fizjoterapeuty, który przewiduje określenie zasad wykonywania zawodu fizjoterapeuty, w tym m.in. kwestii kształcenia i odpowiedzialności zawodowej.

PAP
Dowiedz się więcej na temat: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy