Reklama

Sejm: Głosowanie nad wotum nieufności dla rządu

Sejm, który w czwartek po godz. 9 wznowił obrady, zajmie się m.in. wnioskiem PO o konstruktywne wotum nieufności wobec rządu Beaty Szydło. W porządku obrad jest też rządowy projekt ustawy o powołaniu - w miejsce Biura Ochrony Rządu - Służby Ochrony Państwa. Premier Szydło i prezes PiS Jarosław Kaczyński przybyli już do Sejmu.

Szef PO Grzegorz Schetyna, który został wskazany we wniosku jako kandydat na premiera zarzucił rządowi m.in. brak reakcji na ksenofobiczne i rasistowskie hasła w czasie Marszu Niepodległości 11 listopada. W uzasadnieniu wniosku wskazano również na bieżącą politykę rządu, któremu PO zarzuca m.in. wyprowadzanie Polski z Unii Europejskiej oraz niszczenie niezawisłości Trybunału Konstytucyjnego czy sądów.

Zgodnie z konstytucją Sejm wyraża Radzie Ministrów wotum nieufności większością ustawowej liczby posłów (co najmniej 231) na wniosek zgłoszony przez co najmniej 46 posłów i wskazujący imiennie kandydata na premiera.

Reklama

Izba zajmie się też rządowym projektem ustawy o powołaniu - w miejsce Biura Ochrony Rządu - Służby Ochrony Państwa. Nowa formacja ma zajmować się ochroną najważniejszych osób w państwie i zagranicznych delegacji, a także kluczowych obiektów dla funkcjonowania państwa.

W SOP, która ma mieć uprawnienia operacyjno-rozpoznawcze, ma pracować 3 tys. osób; Służba ma też realizować nowe zadania, polegające na rozpoznawaniu i zapobieganiu przestępstwom m.in. przeciwko Polsce, życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu powszechnemu, bezpieczeństwu w komunikacji, porządkowi publicznemu, zamachom i czynnej napaści, skierowanym przeciwko ochranianym osobom oraz bezpieczeństwu ochranianych obiektów.

Zgodnie z projektem, funkcjonariusze SOP będą mogli przeprowadzać czynności operacyjno-rozpoznawcze w celu pozyskiwania informacji o zagrożeniach dotyczących chronionych osób i obiektów, a także rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw im zagrażających.

Sejm będzie też debatować nad projektem zmiany Kodeksu karnego przewidującym, że karom nie podlegałby ten, kto przekracza granice obrony koniecznej, odpierając zamach, polegający m.in. na wdarciu się do mieszkania, lokalu, domu, albo przylegającego do nich ogrodzonego terenu, chyba że przekroczenie granic obrony koniecznej było rażące - czyli sposób obrony lub użyte środki nie byłyby odpowiednie do zagrożenia, wynikającego z zachowania napastnika.

Izba rozpatrzy też rządowy projekt ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, którego podstawowym zadaniem jest dbanie o właściwe wdrożenie w praktyce zasad "Konstytucji Biznesu". Projektodawca tłumaczy, że chodzi o lepszą ochronę interesów mikro-, małych i średnich firm, poprawę środowiska prawnego, w którym funkcjonują oraz zapewnienie bardziej partnerskich relacji między przedsiębiorcami a organami administracji publicznej.

W Sejmie także odbędą się pierwsze czytania rządowych projektów ustaw: o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy; o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP; oraz Przepisy wprowadzające Prawo przedsiębiorców. "Na dzisiejszym posiedzeniu Konstytucja Biznesu - pakiet pięciu ustaw, który ma uwolnić polską przedsiębiorczość i stanowi największą od 30 lat reformę prawa gospodarczego. Ministrowie i organy centralne będą wydawać także objaśnienia prawne przepisów napisane prostym językiem" - napisał na twitterze marszałek Sejmu Marek Kuchciński.

Posłowie zajmą się też projektem ustawy autorstwa PiS, który przewiduje przekazanie z budżetu państwa 100 mln zł dotacji na fundusz wieczysty Fundacji Dziedzictwa Kulturowego, z którego planowane są prace konserwatorskie Cmentarza Żydowskiego przy ul. Okopowej w Warszawie.

Izba wysłucha również - na wniosek Nowoczesnej - uzasadnienia Ministra Sprawiedliwości ws. dokonanych przez niego zmian na stanowiskach prezesów sądów w okresie od wejścia w życie nowelizacji Prawa o ustroju sądów powszechnych.

Posłowie rozpatrzą też wniosek b. ministra skarbu Dawida Jackiewicza (PiS) o uchylenie immunitetu posłance Nowoczesnej Kamili Gasiuk-Pihowicz.

PAP

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy