Reklama

Reklama

Sędziowie z Krakowa popierają apel do Komisji Europejskiej

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu SO w Krakowie popiera apele wzywające Komisję Europejską do skierowania ustawy o Sądzie Najwyższym do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – stwierdzili w poniedziałek przedstawiciele krakowskich sędziów.

W przyjętych na zakończenie poniedziałkowych obrad uchwałach Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Krakowie popiera także m.in. wotum nieufności wobec Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie Dagmary Pawełczyk-Woickiej, wyrażone przez Zebranie Sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie z 24 maja, wraz z wezwaniem jej do natychmiastowego ustąpienia ze sprawowanej funkcji.

Wyraża także zdecydowany sprzeciw wobec insynuacji zawartej w wywiadzie premiera Mateusza Morawieckiego z 13 czerwca dla "Gazety Polskiej", jakoby wśród sędziów sądów krakowskich działała zorganizowana grupa przestępcza.

Reklama

"Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu SO w Krakowie popiera apele wzywające Komisję Europejską do skierowania ustawy o Sądzie Najwyższym do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wraz z wnioskiem o zastosowanie środka tymczasowego wstrzymującego jej wykonywanie, zanim po 3 lipca dojdzie do zmian składu Sądu Najwyższego, które podporządkują go czynnikowi politycznemu, podobnie jak uprzednio stało się z Trybunałem Konstytucyjnym i Krajową Radą Sądownictwa" - napisano w pierwszej uchwale.

Kolejne uchwały dotyczą poparcia wotum nieufności wobec Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie Dagmary Pawełczyk-Woickiej oraz sprzeciwu wobec sugerowania przez premiera Mateusza Morawieckiego działania wśród krakowskich sędziów zorganizowanej grupy przestępczej. Zdaniem Zgromadzenia, wypowiedzi premiera Morawieckiego oraz wypowiedź Ministra Sprawiedliwości-Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry z 25 maja "naruszają zasadę domniemania niewinności, zasadę indywidualizacji odpowiedzialności karnej, a także dobre imię sędziów okręgu krakowskiego". 

"Fakt, że kilku dyrektorom sądów okręgu krakowskiego postawiono zarzuty w żaden sposób nie przekłada się na odpowiedzialność sędziów.(...) Próby przypisania odpowiedzialności zbiorowej całym grupom zawodowym zasługują na potępienie jako charakterystyczne dla systemów autorytarnych i totalitarnych" - napisali sędziowie w uchwale.

W kolejnej uchwale obradujący sędziowie "krytycznie oceniają nowelizację art. 30 Prawa o ustroju sądów powszechnych, określającą nowy skład kolegium sądu okręgowego, jako wprowadzoną z rażącymi uchybieniami standardów rzetelnej legislacji ze względu na pominięcie regulacji przejściowej rozstrzygającej, czy wybór członków kolegium na nowych zasadach przerywa kadencję dotychczasowego składu kolegium". Z uwagi na te braki Zgromadzenie stoi na stanowisku, że kadencja dotychczasowych członków Kolegium Sądu Okręgowego w Krakowie nie uległa przerwaniu.

W piątej uchwale zgromadzenie "wyraża sprzeciw wobec powoływania sędziów do sądów dyscyplinarnych przy sądach apelacyjnych bez ich zgody, gdyż nałożony przez art. 82 c ustawy o ustroju sądów powszechnych obowiązek w tym zakresie narusza art. 180 ust. 2 Konstytucji RP". Po raz kolejny zgromadzenie krakowskich sędziów wyraża także pogląd, że wprowadzony ostatnimi zmianami ustaw o Sądzie Najwyższym i o ustroju sądów powszechnych nowy tryb postępowań dyscyplinarnych przeciwko sędziom "zmierza do wytworzenia efektu mrożącego wśród sędziów i ich podporządkowania władzy wykonawczej". 

"W związku z zapowiedziami wystosowania zaproszenia przez nowo powołaną KRS do sędzi Beaty Morawiec celem wyjaśnienia sytuacji dotyczącej sądów krakowskich oświadczamy, że w obronie wolnych sądów oraz przeciwko niekompetencji osób powołanych na stanowiska Prezesów sądów powszechnych, występuje zdecydowana większość sędziów Okręgu Krakowskiego, a nie tylko sędzia Beata Morawiec" - napisano w szóstej uchwale.

Sędziowie wskazują, że "w związku z tym do przedstawienia swoich racji uprawnieni są reprezentanci sędziów okręgu krakowskiego". Ich zdaniem "zaproszenie sędzi Beaty Morawiec nie ma na celu wysłuchania ich racji, a jest próbą nieuzasadnionego przedstawienia sprawy jako konfliktu personalnego między obecną a byłą prezes SO". "Pomimo uzasadnionych wątpliwości, czy obecny KRS został wybrany w sposób zgodny z Konstytucją, jesteśmy za publicznym przestawieniem stanowiska krakowskich sędziów odnośnie sposobu zarządzania sądami okręgu krakowskiego. Jesteśmy gotowi na rozmowę z udziałem członków KRS na Zgromadzeniu Przedstawicieli Sądu Okręgowego w Krakowie, bądź na plenarnym posiedzeniu z udziałem członków nowo powołanego KRS, w którym udział weźmie reprezentacja sędziów okręgu krakowskiego" - deklarują w uchwale przedstawiciele krakowskich sędziów. 

W kolejnej uchwale zobowiązują Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie do opublikowania niniejszych uchwał na stronie internetowej Sądu oraz przekazania ich: Prezydentowi RP, Ministrowi Sprawiedliwości, Przewodniczącemu Krajowej Rady Sądownictwa, I Prezes Sądu Najwyższego, Prezesom Sądów Apelacyjnych i Okręgowych. Jednocześnie upoważniają stowarzyszenia sędziowskie do upublicznienia treści przetłumaczonych uchwał zagranicznym organizacjom, instytucjom, fundacjom, stowarzyszeniom zajmującym się monitorowaniem praworządności oraz ochroną niezależności sądów i niezawisłości sędziów. 

Treść przyjętych przez Zgromadzenie uchwał przekazał w poniedziałek PAP rzecznik Stowarzyszenia Sędziów "Themis" sędzia Dariusz Mazur. Jak poinformował, podczas zgromadzenia wybrano trzech kandydatów na zastępców rzecznika dyscyplinarnego oraz 40 przedstawicieli na Zgromadzenie Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Krakowie przyszłej kadencji.

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy