Reklama

Sędziowie o spotkaniach prezes TK z politykami PiS: Absolutnie niedopuszczalne

Stałe Prezydium Forum Współpracy Sędziów przyjęło uchwałę, w której wyraża zaniepokojenie doniesieniami mediów o tym, że dochodzi do prywatnych spotkań prezes TK Julii Przyłębskiej z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim i premierem Mateuszem Morawieckim.

Stałe Prezydium Forum Współpracy Sędziów jest związane ze Stowarzyszeniem Iustitia, które krytycznie odnosi się do reformy sądownictwa przeprowadzonej przez PiS.

W przyjętej uchwale, że "zgodnie Konstytucją RP sędziowie Trybunału Konstytucyjnego w okresie zajmowania stanowiska nie mogą należeć do partii politycznej, związku zawodowego ani prowadzić działalności publicznej nie dającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów".

Prezydium zwraca uwagę, że "do tej pory nie został opublikowany uchwalony prawdopodobnie w 2017 r. Kodeks Etyczny Sędziego Trybunału Konstytucyjnego", w związku z tym "w odniesieniu do spotkań towarzyskich sędziów TK z prominentnymi politykami można odwołać się do § 3a Zbioru Zasad Etyki Zawodowej Sędziów i Asesorów Sądowych, w którym jasno i dobitnie wskazano, że 'sędzia powinien unikać wszelkiego rodzaju kontaktów osobistych i związków ekonomicznych z osobami fizycznymi, prawnymi i innymi podmiotami, a także unikać podejmowania działań w sferze prywatnej, zawodowej i publicznej, które mogłyby rodzić konflikt interesów i przez to negatywnie wpływać na postrzeganie sędziego jako osoby bezstronnej oraz podważać zaufanie do urzędu sędziego'". 

Zdaniem Prezydium "absolutnie niedopuszczalne" jest "inicjowanie i utrzymywanie kontaktów towarzyskich z politykami mającymi istotny wpływ na działalność władzy wykonawczej lub ustawodawczej przez jakichkolwiek sędziów Trybunału Konstytucyjnego, a w szczególności przez osobę pełniącą funkcję jej Prezesa".

"Istnienie takich nieformalnych kontaktów wywołuje uzasadnione wątpliwości co do bezstronności danego sędziego, podważa autorytet Trybunału oraz jego zdolność do wypełniania przypisanej mu konstytucyjnej roli" - czytamy w uchwale. 

Kilka tygodni temu prezes PiS Jarosław Kaczyński sam przyznał w rozmowie z "Pytaniem na Śniadanie", że utrzymuje relacje towarzyskie z prezes TK Julią Przyłębską.

Reklama

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy