Reklama

Reklama

Sędziowie Izby Dyscyplinarnej SN krytykują organy UE. "Podważanie suwerenności Polski"

Grupa sędziów Izby Dyscyplinarnej SN wydała oświadczenie, w którym krytykuje ostatnie działania organów unijnych, m.in. Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. "To podważanie nadrzędności polskiej konstytucji w porządku prawnym RP, a tym samym wprost suwerenności naszego państwa" - zapewniają.

W piątą rocznicę podjęcia przez Sejm RP uchwały w sprawie obrony suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej i praw jej obywateli sędziowie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego Jan Majchrowski, Konrad Wytrykowski, Jacek Wygoda, Piotr Niedzielak i Jarosław Sobutka wydali oświadczenie, które odnosi się do ostatnich działań Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w tym m.in. wstrzymania wydobycia w kopalni odkrywkowej węgla brunatnego Turów.

"Nie mają podstaw w prawie"

"Wskazane w tej uchwale naruszenia suwerenności naszego Państwa, podważające jednocześnie porządek prawny w Polsce, nie tylko nie ustały, lecz w ostatnim czasie drastycznie nasiliły się za sprawą niemających podstaw w prawie, także europejskim, działań określonych organów i podmiotów Unii Europejskiej, czego najbardziej drastycznym przykładem jest podważanie nadrzędności Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w porządku prawnym RP, a tym samym wprost suwerenności naszego Państwa oraz nakłanianie polskich sędziów do niestosowania Konstytucji RP, a zatem do jawnego sprzeniewierzenia się rocie ślubowania sędziowskiego, którego odmowa złożenia jest równoznaczna ze zrzeczeniem się urzędu sędziowskiego" - napisano.

Reklama

Jak wskazują sędziowie Izby Dyscyplinarnej SN, "świadome odstąpienie przez sędziego w jego działaniach urzędowych od roty jego ślubowania, obejmującej obowiązek wiernej służby wobec Rzeczypospolitej Polskiej i zobowiązania do stania na straży prawa, którego najwyższym aktem normatywnym jest Konstytucja RP, może być traktowane jako równoznaczne ze zrzeczeniem się urzędu sędziego i stanowi zarazem naruszenie podstawowych obowiązków obywatela polskiego względem jego własnego Państwa",

"Niniejsze oświadczenie podajemy do wiadomości publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem tych organów państwowych, których zadaniem jest stanie na straży suwerenności i praworządności Rzeczypospolitej Polskiej" - podano w oświadczeniu. 

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL