Reklama

Reklama

Sędzia Jarosław Dudzicz: Jest wniosek KRS do TK

"Krajowa Rada Sądownictwa skierowała do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie niekonstytucyjności przepisów pozwalających uznać, że sędzia powołany przez prezydenta na wniosek obecnej KRS jest sędzią nieuprawnionym" - poinformował w piątek członek Rady sędzia Jarosław Dudzicz.

Sędzia przekazał też, że KRS wniosła przy tym do TK o zabezpieczenie jej wniosku poprzez stwierdzenie nieskuteczności czwartkowej uchwały trzech izb Sądu Najwyższego do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Trybunał.

"Sędziowie mają dalej orzekać"

W piątek KRS odbyła dodatkowe jednodniowe posiedzenie, podczas którego Rada przyjęła stanowisko w sprawie uchwały trzech izb SN oraz sformułowała wniosek do TK w związku z tą uchwałą.

Po zakończeniu posiedzenia członek KRS Jarosław Dudzicz poinformował, że KRS w związku z uchwałą SN skierowała do TK "wniosek o stwierdzenie niekonstytucyjności przepisów procedury cywilnej i karnej, które pozwalają na uznanie, że taki sędzia powołany przez prezydenta na wniosek obecnej KRS jest sędzią nieuprawnionym".

Reklama

Pytany, co mają zrobić sędziowie w związku z uchwałą SN, odparł, że "sędziowie mają dalej orzekać". Oświadczył przy tym, że on nie zastosowałby się do uchwały SN. 

"My tej uchwały nie ignorujemy. Przyjmujemy do wiadomości, że taka uchwała zapadła. Naszym zdaniem taka uchwała nie powinna zapaść i w związku z tym zwracamy się do TK, żeby tę sprawę wyjaśnił" - powiedział sędzia Dudzicz.

Uchwała Sądu Najwyższego

W czwartek 23 stycznia Sąd Najwyższy w składzie trzech izb: Cywilnej, Karnej oraz Pracy wydał uchwałę dotyczącą legalności zasiadania w składach sędziowskich osób wybranych przez nową Krajową Radę Sądownictwa. SN ocenił, że tacy sędziowie nie powinni orzekać.

Jak zastrzeżono w uchwale podjętej łącznie przez ponad 60 sędziów SN i odczytanej przez I prezes SN Małgorzatę Gersdorf, odnosi się ona zarówno do obsady składów Sądu Najwyższego, jak i obsady składów sądów powszechnych i wojskowych.

Jak dodano, nienależyta obsada występuje, jeżeli "wadliwość procesu powoływania sędziów prowadzi w konkretnych okolicznościach do naruszenia standardów niezawisłości i bezstronności" w rozumieniu Konstytucji RP i prawa europejskiego.

Ponadto zaznaczono, że uchwała nie ma zastosowania do orzeczeń wydanych przez sądy przed dniem jej podjęcia. Natomiast w odniesieniu do Izby Dyscyplinarnej SN ma zastosowanie do orzeczeń tej Izby bez względu na datę ich wydania.

Reklama

Reklama

Reklama