Reklama

Reklama

Sąd podjął prawomocną decyzję w sprawie szefowej Kancelarii Sejmu

Sąd Okręgowy w Olsztynie uchylił postanowienie o ukaraniu szefowej Kancelarii Sejmu Agnieszki Kaczmarskiej grzywną za odmowę przedstawienia list poparcia do KRS i niezastosowanie się do zarządzenia oględzin tych dokumentów. Decyzja jest prawomocna.

Chodzi o prowadzoną uprzednio przez sędziego Pawła Juszczyszyna w Sądzie Okręgowym w Olsztynie sprawę odwoławczą z powództwa jednego z funduszy sekurytyzacyjnych (rodzaj funduszu inwestycyjnego zamkniętego), przeciwko Joannie S. o zapłatę. Na rozprawie w styczniu Juszczyszyn nałożył na szefową Kancelarii Sejmu Agnieszkę Kaczmarską dwie grzywny po 3 tys. zł każda.

Jedna z nich dotyczyła tego, że Kaczmarska nie spełniła wydanego przez sąd postanowienia i nie ujawniła list poparcia do KRS. Drugą grzywnę wymierzył jej za to, że na miejscu w Kancelarii Sejmu uniemożliwiła mu dokonanie oględzin tych dokumentów argumentując, że Juszczyszynowi cofnięto delegację na wyjazd do Warszawy.

Reklama

Sędzia Juszczyszyn został zawieszony w orzekaniu 4 lutego, 10 dni później Sejm ujawnił listy poparcia do KRS.

Szefowa Kancelarii Sejmu zaskarżyła decyzję o nałożeniu na nią obu grzywien.

Jak poinformował w czwartek (16 lipca) komunikacie p.o. rzecznika prasowego SO w Olsztynie Adam Barczak, zażalenie to zostało rozpatrzone na posiedzeniu niejawnym 15 lipca przed Sądem Okręgowym w Olsztynie w IX Wydziale Cywilnym Odwoławczym.

"Sąd orzekł o zmianie zaskarżonego postanowienia w całości poprzez jego uchylenie. Postanowienie w powyższej sprawie jest prawomocne i nie podlega dalszemu zaskarżeniu" - przekazał.

Rzecznik zaznaczył jednocześnie, że pisemne uzasadnienie zawierające motywy tej decyzji może być sporządzone jedynie w przypadku zgłoszenia wniosku przez szefową Kancelarii Sejmu.

Reklama

Reklama

Reklama