Reklama

Reklama

Sąd nie zgodził się na umorzenie sprawy sędziego Waldemara Żurka

Sąd dyscyplinarny przy Sądzie Apelacyjnym w Katowicach nie uwzględnił wniosku obrony o umorzenie postępowania sędziego Waldemara Żurka, obwinionego o to, że nie podjął pracy w wydziale, do którego go przeniesiono. Nie zgodził się także na przekazanie tej sprawy do Sądu Najwyższego.

To jedna z dwóch spraw dyscyplinarnych Waldemara Żurka rozpoznawanych w piątek przez katowicki sąd. Na obie - poza stronami postępowania - przyszli m.in. sędziowie wspierający Żurka, Igor Tuleya i Paweł Juszczyszyn. Podobnie jak inne osoby nie weszli na posiedzenie, na które z powodu ograniczeń epidemicznych wydano tylko kilka kart wstępu.

Zakaz wstępu na salę sądową

W opinii jednego z obrońców Żurka, mec. Mikołaja Pietrzaka, niewpuszczenie na salę rozpraw przedstawicieli organizacji społecznych i większej liczby publiczności kłóci się z zasadą jawności procesu. Sam sędzia Żurek przekonywał, że zarządzenie prezesa sądu w sprawie limitu osób, które mogą wejść na salę rozpraw, nie uwzględnia późniejszego rozporządzenia ministra zdrowia łagodzącego obostrzenia, zgodnie z którym można już brać udział m.in. w weselach czy w kościelnych uroczystościach.

Reklama

Zastępcy rzecznika dyscyplinarnego Michał Lasota i Przemysław Radzik odpowiadali, że przepisy dotyczące udziału publiczności, na które powołuje się obrona, dotyczą rozprawy, tymczasem w sądzie odbywa się posiedzenie. Radzik dodawał, że epidemia koronawirusa trwa i zdrowie uczestników postępowania powinno być na pierwszym miejscu. Sąd postanowił, że wniosek rozpozna później, przed wyznaczeniem terminu rozprawy.

Sprawa nie trafi do SN

Rozpoznając inne wnioski obrony, sąd nie znalazł podstaw, by powstrzymać się od orzekania w tej sprawie i przekazać ją do SN. Sędzia Wiesław Kosowski uzasadniał m.in., że brak jest podstaw, by członkom składu orzekającego zarzucać brak bezstronności. Sąd nie podzielił także opinii obrony, według której w tej sprawie nie ma uprawnionego oskarżyciela. "System dyscyplinarny sędziów istnieje od lat, w ostatnich latach zmienił się tylko jego model" - uznał sąd.

Na koniec posiedzenia mec. Pietrzak zapowiedział złożenie na piśmie wniosku o wyłączenie z tej sprawy rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych i jego zastępców, zarzucając im brak wiarygodności i obiektywizmu. Pietrzak, powołując się na doniesienia prasowe, powiedział, że Lasota i Radzik byli członkami grupy koordynującej akcję hejterską przeciwko sędziom nie zgadzającym się na zmiany w wymiarze sprawiedliwości.

Wypowiedź ta oburzyła Radzika, który zarzucił Pietrzakowi, że powiela insynuacje, a jego wypowiedź ma charakter pomówienia i jest niegodna zawodu adwokata. Zwrócił się do sądu, by wyciąg protokołu z wypowiedzią Pietrzaka przekazał rzecznikowi dyscyplinarnemu w radzie adwokackiej.

Dyscyplinarka dla sędziego Żurka

Sprawa dyscyplinarna dotyczy niepodjęcia przez Żurka pracy w wydziale, do którego go przeniesiono. Sędzia stoi na stanowisku, że przeniesienie było nielegalne i miało na celu szykanowanie go. W opinii obrony sprawa jest wyrazem represji za postawę Żurka w sprawie obrony Konstytucji, niezależności sądownictwa i praw obywatelskich.

Według zastępców rzecznika dyscyplinarnego sprawa ma charakter związany wyłącznie z pełnieniem urzędu przez sędziego Żurka i dotyczy niepodjęcia przez niego przez ponad miesiąc obowiązków w wydziale, do którego został przeniesiony decyzją prezesa sądu okręgowego.

W piątek przed sądem dyscyplinarnym przy Sądzie Apelacyjnym w Katowicach odbędzie się także inna sprawa Żurka, w której jest obwiniony o uchybienie godności urzędu w związku w wypowiedziami na temat sędziego Kamila Zaradkiewicza i Krajowej Rady Sądownictwa. 

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy