Reklama

Sąd Najwyższy uchylił kary w trzech sprawach o złamanie ograniczeń epidemicznych

Decyzją Sądu Najwyższego uchylono wyroki w trzech sprawach dotyczących złamania obostrzeń epidemicznych. Ukarane osoby zostały uniewinnione. To wynik rozpatrzenia przez SN trzech pierwszych z serii kasacji złożonych przez rzecznika praw obywatelskich.

Jak przekazała Martyna Łuczak z zespołu prasowego SN, wszystkie rozpatrzone kasacje dotyczyły orzeczeń Sądu Rejonowego w Radomsku - z 1 czerwca, 8 lipca i 4 listopada zeszłego roku.

Chodzi o trzy spośród serii kasacji, które w ostatnich tygodniach w związku z karami za złamania ograniczeń epidemicznych z wiosny zeszłego roku wniósł do Izby Karnej SN Adam Bodnar. Od końca stycznia br. rzecznik skierował kilkanaście kasacji w takich sprawach do SN.

RPO: Ograniczenia wprowadzono bez podstaw ustawowych

Jak podkreślał RPO, Sąd Najwyższy, badając takie kasacje, "będzie mógł się wypowiedzieć co do zasadności karania obywateli za ograniczenia wprowadzone rozporządzeniami w pierwszym okresie epidemii koronawirusa", które - zdaniem Bodnara - wydano bez odpowiednich podstaw ustawowych i przy niewprowadzeniu stanu nadzwyczajnego. "A to jest niezgodne z konstytucyjnymi zasadami ograniczeń praw i wolności" - oceniał RPO.

Kasacje RPO dotyczą zazwyczaj wymierzonych grzywien za złamanie zakazów przemieszczania się, korzystania z parków lub chodzenia bez maseczki. Zakazy wynikały z rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. "Formalnie był to czyn z art. 54 Kodeksu wykroczeń - wykroczenie przeciwko wydanym z upoważnienia ustawy przepisom porządkowym o zachowaniu się w miejscach publicznych" - przekazywał rzecznik.

"Celem przepisów rozporządzenia była ochrona zdrowia i w realizacja konstytucyjnego obowiązku zwalczania chorób zakaźnych. Przepisy te w oczywisty sposób nie stanowią w związku z tym przepisów porządkowych w rozumieniu art. 54 Kw. W przypadku tych ostatnich przedmiot ochrony stanowi bowiem porządek i spokój w miejscach publicznych, a nie ochrona zdrowia" - wywodził.

Ponadto - zdaniem Bodnara - "tylko unormowania, które nie stanowią podstawowych elementów składających się na ograniczenie konstytucyjnych praw i wolności, mogą być treścią rozporządzenia". "W rozporządzeniu powinny być zatem zamieszczane jedynie przepisy o charakterze technicznym, niemające zasadniczego znaczenia z punktu widzenia praw lub wolności jednostki" - wskazywał RPO.

Reklama

Czego konkretnie dotyczyły kasacje?

Jak przekazał zespół prasowy SN, na przykład w jednej ze spraw, co do której we wtorek SN uchylił orzeczenie sądu rejonowego, mężczyzna został ukarany grzywną 100 zł za to, że nie zastosował się do zakazu przemieszczania się i "stał na chodniku w rejonie sklepu spożywczego, zamkniętego w trakcie interwencji, motywując to tym, że w tym miejscu znajduje się w celu rekreacji dla rozprostowania nóg i rozmowy z kolegą".

Inny z uchylonych we wtorek wyroków dotyczył 200 zł grzywny za - jak pisał Rzecznik - "spacer bez powodu w Wielką Sobotę".

Wcześniej RPO wielokrotnie występował do sądów administracyjnych w sprawie kar pieniężnych wymierzanych przez sanepid za nieprzestrzeganie ograniczeń nakładanych rozporządzeniami. Sądy administracyjne często zaś uchylały takie kary, wskazując m.in. na naruszenie zasad legislacji.

PAP

Reklama

Reklama

Reklama