Reklama

Reklama

Sąd administracyjny uchylił kolejne dwie decyzje komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzje komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji dotyczące stołecznych nieruchomości przy ul. Widok 22 i Krakowskie Przedmieście 81.

Jedna z uchylonych przez sąd administracyjny decyzji komisji dotyczy gruntu przy ul. Widok 22. W 2014 r. władze Warszawy przyznały beneficjentom prawo użytkowania wieczystego do tej nieruchomości. Z kolei w listopadzie ub.r. komisja weryfikacyjna uchyliła decyzję reprywatyzacyjną i przekazała sprawę do ponownego rozpoznania. Według komisji decyzja o zwrocie nieruchomości zapadała z naruszaniem prawa poprzez m.in. niedopuszczenie do udziału w postępowaniu reprywatyzacyjnym współużytkowników gruntów.

Komisja argumentowała też, że w tej sprawie doszło również do skutków rażąco sprzecznych z interesem społeczny. Jak wskazano wobec lokatorów stosowano tzw. przemoc innego rodzaju, czyli podwyższanie czynszów lub nieinformowanie o ich nowej stawce.

Reklama

Sąd administracyjny uchylił też decyzję komisji weryfikacyjnej ws. nieruchomości przy Krakowskim Przedmieściu 81. Chodzi o postanowienie z lutego 2019 r., w którym komisja uchyliła wcześniejszą decyzję zwrotową prezydenta Warszawy. Według komisji miasto nie ustaliło przesłanki posiadania, a przeniesienie roszczeń do nieruchomości było "rażąco sprzeczne z interesem społecznym".

To nie pierwsza decyzja WSA w sprawie działań komisji

Komisja argumentowała wówczas, że przeniesienie roszczeń w tej sprawie nastąpiło za świadczenie rażąco niewspółmierne do wartości nieruchomości. W sprawie nieruchomości przy Krakowskim Przedmieściu 81 nie doszło do nieodwracalnych skutków prawnych.

WSA uchylił już w tym roku decyzje komisji w sprawach Puławskiej 137, Kredytowej 6 oraz Marszałkowskiej 43, Nowogrodzkiej 6a, Nieborowskiej 13, Piaseczyńskiej 32, Odolańskiej 7, Polnej 46, Noakowskiego 20, Mazowieckiej 12, Widok 22 i Krakowskiego Przedmieścia 81. Utrzymał natomiast decyzje w sprawach: Pięknej 49, Krakowskiego Przedmieścia 35 i Mokotowskiej 39, Borzymowskiej 34/36 i Koszykowej 49a. W ubiegłym roku WSA uchylił nieprawomocnie kilkanaście innych decyzji komisji weryfikacyjnej w sprawach różnych nieruchomości, natomiast kilka utrzymał w mocy. Dotychczas żadna z tych spraw nie została prawomocnie rozstrzygnięta przez NSA.

Reklama

Reklama

Reklama