Reklama

​Rząd przyjął projekt ustawy ws. mundurów m.in. dla żołnierzy wyklętych

Weterani walk o niepodległość Polski, w tym żołnierze wyklęci, będą mieli prawo do otrzymania specjalnych, określonych przez MON mundurów wraz z oznakami stopni wojskowych - takie przepisy zawiera projekt ustawy o kombatantach, który we wtorek przyjął rząd.

Mundur przysługiwałby osobom z Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość RP, m.in. powstańcom warszawskim, żołnierzom Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie i żołnierzom powojennego antykomunistycznego podziemia. Korpus powołano jako honorową wspólnotę żołnierzy dzięki nowelizacji ustawy o kombatantach z 2014 r.

Projekt kolejnej nowelizacji tej samej ustawy, przyjęty we wtorek przez Radę Ministrów, zakłada, że członek korpusu będzie miał prawo "do jednorazowego, bezpłatnego otrzymania ubioru mundurowego na własność oraz jego noszenia w określonych sytuacjach wraz z oznakami stopni wojskowych".

Reklama

"Weterani będą mieli prawo do otrzymania i noszenia ubioru mundurowego wraz z oznakami stopni wojskowych, co będzie wyrazem uznania dla ich niezłomnej postawy i zasług w walce o niepodległość Polski" - czytamy we wtorkowym komunikacie CIR.

Zgodnie z projektem mundury będą wydawane na wnioski żołnierzy korpusu, złożone do wojskowego komendanta uzupełnień. Mundury ma wydawać dowódca jednostki budżetowej od spraw zaopatrywania w dziale mundurowym, do którego komendant uzupełnień prześle wniosek. "Dowódca jednostki budżetowej będzie niezwłocznie zawiadamiał wnioskodawcę - członka korpusu o miejscu i terminie wydania ubioru mundurowego" - głosi komunikat.

MON ma określić wzór i elementy munduru, a także okoliczności i sposób jego noszenia wraz z oznakami stopni wojskowych. "Uwzględni przy tym konieczność zapewnienia praktyczności i estetyki ubioru mundurowego, a także płci członka korpusu oraz konieczność odróżnienia tego ubioru od umundurowania używanego przez Siły Zbrojne RP" - czytamy w komunikacie.

W projekcie zawarto też przepisy, które pozwolą szefowi Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych niezwłoczne powiadamianie urzędów o pozbawieniu danych osób uprawnień kombatanckich. W komunikacie CIR wymieniono: "właściwy organ emerytalny lub rentowy, właściwą jednostkę wypłacającą uposażenie w stanie spoczynku lub uposażenie rodzinne albo organ właściwy do wydawania ubioru mundurowego".

W sierpniu br. MON podał, że głównym celem nowelizacji jest uhonorowanie żołnierzy podziemia antykomunistycznego. Wprowadzenie umundurowania dla nich szef MON Antoni Macierewicz zapowiadał pod koniec lutego. Zaprezentowany wówczas projekt munduru żołnierza niezłomnego był wzorowany na przedwojennym mundurze oficerskim, uzupełnionym m.in. o ryngraf: dla Polski centralnej - z Matką Boską Częstochowską, dla Polski wschodniej, kresowej - z Matką Boską Ostrobramską.

"Pragnę podpisać decyzję o mundurze żołnierza niezłomnego, żołnierza wyklętego, tak abyście nie tylko mogli z dumą ten mundur nosić, ale by każdy żołnierz polski oddawał wam honory i cześć. Bo na to zasługujecie swoją walką, krwią przelaną, determinacją, dzięki której jesteście fundamentem armii niepodległej Rzeczpospolitej Polskiej" - mówił wtedy do kombatantów szef MON.

Na wcześniejszych etapach prac MON nad projektem oszacowano, że koszt pojedynczego munduru wyniesie ok. 3,8 tys. zł. Ich wykonanie ma zostać sfinansowane z budżetu państwa - z części będącej w dyspozycji ministra obrony narodowej.

Korpus Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej liczy ponad 9 tys. osób. Po konsultacji ze środowiskami kombatanckimi liczbę osób, które prawdopodobnie wystąpią o wydanie ubioru mundurowego MON oszacował na ok. 3 tys. 

PAP

Reklama

Reklama

Reklama