Reklama

Reklama

Ruszyła "Niebieska linia" dla cudzoziemców

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" rozpoczęło prowadzenie konsultacji telefonicznych dla cudzoziemców. Porady i wsparcie w języku angielskim można uzyskać w każdy poniedziałek, a w języku rosyjskim we wtorki.

"Ta inicjatywa chodziła nam po głowie od czasu, kiedy kilka lat temu biuro do spraw uchodźców zwróciło się do nas o pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z przemocą i z alkoholem w ośrodkach dla uchodźców" - powiedział dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Krzysztof Brzózka.

"W Polsce przebywa bardzo wielu cudzoziemców. Ten telefon służy temu, aby móc rozmawiać o sprawach i problemach, które ich bolą" - dodał.

"Niebieska Linia" dla ofiar lub świadków przemocy w rodzinie działa pod numerem 801 12 00 02. Porady i wsparcie można uzyskać w każdy poniedziałek (język angielski) i wtorek (język rosyjski) w godz. 18-22. Dzwoniący ponosi koszty jedynie pierwszego impulsu połączenia, według stawek operatora, z którego usług korzysta.

Reklama

Infolinia powstała dzięki porozumieniu zawartemu w 2011 roku pomiędzy resortem sprawiedliwości, policją i Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Z telefonicznej pomocy i konsultacji korzysta rocznie w sumie ok. 13 tys. osób.

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie powstało w 1995 roku, jako placówka Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Od blisko 20 lat realizuje zadania w szeroko pojętym zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i edukacji w tym obszarze.

Reklama

Reklama

Reklama